Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
zijnen vervolger. Toch zijn deze dieren in de Alpen en de Pyre-
neën bijna uitgeroeid, en worden nog het meest op de toppen
van den Kaukasus gevonden.
Van welke wilde geitensoort de welbekende tamme Geit afkom-
stig is, kan ik u niet als zeker zeggen. Alle tamme geiten zijn
echter kleiner en zwakker dan de steenbok, maar het vleesch en
de huid zijn zeer wel te gebruiken, en hare melk is dikwerf
voor kranken ook zeer goed. Zij zijn, vooral de mannetjes
of bokken, wel wat grillig en koppig, maar worden ook door
wreede knapen wel eens mishandeld. Voornamelijk in bergach-
tige landen, waar de grond geen genoegzaam voedsel voor het
rundvee oplevert, zijn de geiten zeer nuttig en worden in groot
getal gehouden. Van hare melk maakt men zelfs zeer smakelijke
kaas, en hare huid wordt tot zeer stevig leder bereid. Het haar
der gewone geiten is ongeschikt om gesponnen te worden, maar
in Azië heeft men twee soorten, die voortreffelijke wol opleveren.
De kasjmirgeit, met recht opstaande, eenigszins als een kurke-
trekker gebogen horens, leeft in Indië, en van hare fijnste
haren, die zoo zacht zijn als zijde, worden de kostbare kasjmir-
sjalen vervaardigd, die alleen door de rijkste vrouwen gedi-agen
worden. De Angora-geit wordt gevonden in K^lein-Azlë, in de
omstreken van de stad Angora; haar fijn haar is zoo zacht
als dat der konijnen, en wordt tot kemelsgaren en tot een zeer
stevig doek bearbeid, dat onder den naam van kamelot bekend
is. Het is ongetwijfeld aan den invloed der luchtstreek toe te
schrijven, dat deze beide geitensoorten zulk zacht haar bezitten;
want als men deze dieren naar andere landen overbrengt en aan-
kweekt, wordt het weldra zoo hard en stijf als dat van onze
gewone geiten.
Het Schaap onderscheidt zich, denkt gij, voornamelijk daardoor
van de geit, dat het geene horens heeft, zooals toch de meeste