Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
U. Gems
op de vlakte bevindt, waar haar ook de warmte minder bevalt,
dan de koude, frissche lucht harer bergen. Zij wordt sterk ver-
volgd , en schoon de gemzen-
jager zich aan groote gevaren
moet blootstellen, om een
of twee gemzen te schieten,
zoo vervolgt hij ze toch
met groote drift. Afgronden,
steile rotsen en bijna ontoe-
gankelijke ijsvelden schrikken
hem niet af, al was het
maar om één dezer dieren
te bekomen, welks smakelijk
vleesch en goede huid hem
toch' maar weinige guldens
in den zak brengen. Men wil zelfs, dat een gemzenjager zelden
op zijn bed sterft.
De gazelle en de gems behooren tot de Antilopen, waarvan
men meer dan tachtig soorten kent, die voor het grootste gedeelte
in Afrika en Azië wonen. Onder de Afrikaansche antilopen is de
Gnoe opmerkenswaardig. Dit dier, dat zoo groot is als een hit,
heeft horens als een bufl'el, een nek met manen als van een
paard, en ook zijn staart gelijkt wel wat op dien van dit laatst-
genoemde dier.
De Steenbok, die veel op de gewone geit gelijkt, heeft groote,
knobbelige, naar achter omgebogen horens en een tamelijk langen
baai-d onder de kin. Hij is grooter en sterker dan de gems, en
bewoont nog hooger bergtoppen dan deze, zoodat de jacht op dit
(lier nog gevaarlijker is. Weet hij zich door geen sprong te
redden, dan springt hij somtijds op den jager toe, werpt hem
omver, of wel in den vi-eeselijken afgrond, en ontkomt aldus