Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
zomers is zijn haar bleekbruin met witte vlekken; des winters
donkerbruin en ongevlekt. Zijn sierlijk gewei is van minder tak-
ken voorzien, maar eindigt in een plat stuk, dat wel zoo groot
is als eene hand. De damherten worden in ons werelddeel niet
meer in het wild gevonden. In Barbarije en Palestina zijn zij
echter talrijk, en maakten voorheen een voornaam voedsel voor
de Israëlieten uit, want hun vleesch is zeer smakelijk en gezond.
In ons vaderland en elders worden deze bevallige dieren voor
vermaak gehouden in omheinde of omtuinde plaatsen, welke
men hertenkampen of hertenbanen heet.
De Reebok en zijn wijfje, de Reegeit, zijn nog kleiner dan
het damhert. De eerste heeft een
gewei, uit kleine, ronde horens
met drie spitsen bestaande. Deze
dieren leven in hoogliggende bos-
scheu van gematigd Europa, ook
nog in Gelderland, maar kunnen
de koude niet best verdragen.
Het mannetje en het wijfje blijven
hun leven lang bij elkander, en
toonen groote liefde voor hunne
jongen, die veelal twee in getal
zijn. Wordt het gezin door honden
overvallen, dan vertoont zich het
' mannetje aan de vijanden en
vlucht voor hen, om zich door
hen te laten vervolgen, ten einde
het wijQe tijd te geven om met de jongen eene veilige schuilplaats
op te zoeken.
Het Rendier is grooter dan het damhert en de reebok,
maar niet zoo groot als het edelhert, doch tevens minder slank
Fig. 13. Ree.