Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
■waarin het gedronken water bewaard wordt. Wanneer nu de
kameel eet, of wanneer hij zeer dorstig is, ■weet hij het water
uit dien zak in den mond te brengen, en daardoor kan hij zeer
lang zonder drinken. Intusschen is de kameel een goede weg-
wijzer in dorre streken, dewijl hij een groen plekje en water —
men vindt beide in de woestijn altijd bij elkander — op een vrij
gi'ooten afstand door den reuk gewaar wordt. Daar de binnen-
landen van Nieuw-Holland ook grootendeels uit waterlooze, slechts
met hard struikgew'as begroeide woestijnen bestaat, heeft men in
de laatste jaren daar met goed gevolg den kameel ingevoerd en
gebruikt. Dit onmisbare dier kan wel is waar soms in woede
ontsteken, en dan is er met hem niet te spotten, maar is toch
doorgaans zachtzinnig en gehoorzaam; het knielt op bevel van
zijnen meester neder om zich te doen beladen, of den reiziger plaats
te laten nemen, dat anders op zijn hoogen rug niet gemakkelijk
zou vallen. Is hij vermoeid, dan legt hij zich op de boi'st en de
knieën op den naakten grond neder, zondér dat men hem den
zwaren last, dien hij draagt, behoeft af te nemen; maar dan
moet deze ook zoodanig opgeladen zijn, dat hij, wanneer de ge-
duldige lastdrager rust, ter wederzijden door den grond onder-
steund wordt. Hoe geduldig de kameel ook zij, wil hij zich
echter niet door hardheid laten dwingen: muziek en gezang,
waarvan hij veel houdt, benevens vriendelijke toespraak, zijn alleen
in staat hem tot voortgaan te bewegen, als hij reeds moede is:
de zweep zou niets op hem vermogen en hem integendeel woedend
maken. Doch niet alleen als lastdrager is hij den mensch ten
zegen; zijne melk is ook een gezond voedsel. Het vleesch der
jonge kameelen wordt als zeer smakelijk gei'oemd, hoewel men
dieren, die bij hun leven zoo nuttig zijn, niet gemakkelijk slachten
zal. Hun vleesch te eten, was dan ook den Israëlieten verboden.
Het haar van den kameel ■wordt gesponnen en tot grof doek ge-