Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
■wel eens witte muizen gezien? Deze aardige diertjes houdt men
somtijds in ruime glazen voor liefhebberij. Zij hebben roode oog-
appels, gelijk vele andere zoogdieren, die geheel wit zijn, en
evenals sommige menschen. Zulke witte menschen en dieren
heet men in het algemeen Albino's.
De Waterrat is zoo groot als de zwarte of huisrat, maar haar
staart is korter; hare kleur is bruingrauw, op den buik grijs.
Zij woont in geheel Europa en in Siberië, en is in ons vaderland
zeer menigvuldig aan den kant der slooten, waar zij lange gangen
in den grond gi-aaft en waar men haar dikwijls over het water
ziet zwemmen, vooral met het vallen van den avond. Zij voedt
zich met wortels en bollen van planten, en ook met groenten,
maar wordt zelve vaak de buit van snoeken, reigers en otters.
Ten onrechte wordt de bruine of veldrat, die ook zeer goed en
gaarne zwemt, wel eens waterrat genoemd.
De Veldmuis gelijkt op de waterrat, maar is de helft kleiner,
van boven geelachtig grijs, op den buik grijs en aan de pooten
wit. Zij bewoont dezelfde landen als de waterrat, maar leeft op
velden en weilanden, waar zij gangen onder den grond graaft
om de wortels van het gras en van andere planten te kunnen
eten. In sommige jaren neemt haar aantal zoo toe, dat zij aan
de landeiijen groote schade toebrengt en eene geduchte plaag
wordt.
In Siberië leeft eene muis met korte voorpooten en zeer lange
achterpooten, en met een langen staart. Zij maakt groote
sprongen, en heet daarom Springmuis.
De Haas is zeker een dier, dat wel het meest vervolging te
lijden heeft en zeer zelden een natuurlijken dood sterft. Hij komt in
bijna alle streken der aarde voor, en hier en daar somtijds veel
overvloediger, dan de landlieden wel wenschen; want, behalve
dat de hazen snel vermenigvuldigen, weten zij nog al menigwerf