Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICIIT.
„Bij de Uitgevers van dit schoolboek is in het licht verschenen
een werkje, getiteld: Korte natuurlijke historie der dieren
voor de jeugd; met gekleurde plaatjes. Daarvan heb ik op hunne
nitnoodiging den tekst geleverd, dien ik met liefde voor de schoone
wetenschap der natuur heb bearbeid en niet minder met de bedoeling,
om nuttig te zijn voor het opkomend geslacht. Het kwam mij
daarbij voor, dat het werkje, zonder plaatjes, als leer- en leesboekje
voor de scholen nuttig kon zijn, en daarom besloten de Uitgevers
het ook in den vorm van een schoolboek verkrygbaar te stellen.
Het eerste gedeelte, dat over de zoogdieren handelt en op zich
zelf' een geheel uitmaakt, ziet dus het licht, en zal weldra door het
tweede gedeelte, handelende over de overige dierklassen, worden
gevolgd."
„Bij het samenstellen van dit boekje heb ik, naar ik meen, de
beste bronnen gebruikt, en het geheel in zoo verre een wetenschap-
pelijken vorm trachten te geven, als my dit geschikt voorkwam om
den jeugdigen lezer voor te bereiden tot een meer opzettelijk onder-
richt in de natuurlijke historie, zoo hem dit immer mocht ten
deel vallen. Dit belet echter niet de werkjes als gewone leesboekjes
te gebruiken, zonder dat de Onderwijzer er meer over spreekt of
vraagt, dan bij de gewone leeslessen behoort plaats te hebben. De
verdeeling in lessen was minder noodzakelijk. Vooreerst zijn er in
het boekje rustpunten genoeg voorhanden, en ten andere kan de
Onderwijzer nu zooveel voor eene leesles kiezen, als hij voor zyne