Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
gevlekt, en kan tot vele einden gebruikt worden. Zijn kop gelijkt
veel op dien van een hond; vandaar zijn naam Zeehond. Zijne
achterste pooten zijn zoo achteruitgegroeid en zoo plat, dat zij
volkomen op een platten dubbelen staart gelijken. Hij leeft
van visschen, die hij in het water vangt en in het water opeet.
Tusschen zijn vel en zijn vleesch ligt eene vrij dikke laag spek,
en dat is het kleed, dat hem warm houdt. Hoe dit geschiedt,
wil ik even uitleggen. Er is geen kleed in de wereld, dat een
mensch of een dier warm kan maken. Trek vrij een metalen
beeld eene jas aan, die met bont gevoerd is, het zal er niet
warm door worden. Maar maak het beeld eerst warm en trek
het dan den pels aan, dan zal het de warmte zeer lang behouden.
Dat nut hebben wij nu ook van onze kleedei-en, dat zij de
warmte, die in ons lichaam zelf ontstaat, er in houden. Denzelfden
dienst bewijst den zeehond zijn spekrok. Men vindt hem dan
ook bij gansche troepen op de ijsvelden, op de kusten van Groen-
land en in de IJszee. Voor de Groenlanders zijn deze dieren een
weldadig geschenk: zij eten hun vleesch en spek; de traan, die
zij uit dat spek koken is de
olie in de lamp die hunne wo-
ningen verlichten en verwarmen
moet; hunne huid geeft hun
kleederen, en uit hunne been-
deren vervaardigen zij zich
allerlei gereedschappen. Ja, zon-
der den zeehond zou Groenland
voor menschen onbewoonbaar
zijn.
Er zijn verschillende soorten van zeehonden. Wij kunnen over
deze echter niet spreken, en zeggen liever een enkel w'oord over
den Zeeleeuw. Dit dier is veel grooter dan de grootste zeehonden,
Fig. 6. Walrus.