Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
Fig.
Ijsbeer.
van zijn spek beroofd hebben. Als men hem levend gevangen
heeft, kan men hem in warme gewesten, b. v. in ons vaderland,
moeielijk in het leven
V e' \ houden, tenzij men
hem dagelijks met
koud water overgiet.
Men kan hem dan
, j-ïi met brood voeden,
^^^^ hij is, althans
in den gevangen
staat, niet vraat-
zuchtig. Als hij hon-
gerig is, valt hij ook
menschen aan, en
is daarom voor de
walvischvangers dik-
werf gevaarlijk, die echter niet nalaten op de ijsberen jacht te
maken, zoowel om hunne huid als om hun vet. Zelfs de Eski-
mo's en andere onbeschaafde volken van het Noorden wagen het
met hunne gebrekkige wapenen den ijsbeer aan te vallen, en,
dewijl zij daarbij met veel overleg te werk gaan, meestal met
een gewenscht gevolg.
De Das. die slechts daarin met den beer overeenkomt, dat hij
bij het loopen op gelijke wijze als deze zijne pooten nederzet, en
als 't ware den overgang maakt tusschen de beren en de mar-
ters, wezels, bunzings enz., is een roofdier, dat niet veel van
gezelligheid houdt. Hij is drie voet lang, de korte staart mede
gerekend, en laag op de pooten. Over dag en gedurende den
winter ligt hij in zijn hol te slapen, en komt alleen des nachts
te voorschijn, om zijn voedsel te zoeken; dit bestaat voornamelijk
in vruchten, insecten en kikvorschen. Hij doet dus geene schade.