Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
huid veel met die van deze dieren overeenkomen. Hij woont in
de heete streken van Zuid-Amerika, in dichte bosschen of aan
de oevers van groote stroomen, die hij met groot gemak kan
overzwemmen, doch niet geheel zonder gevaar, want in de groote
wateren van alle heete gewesten liouden zich schrikkelijke roof-
dieren op, met welke gij in het vervolg kennis zult maken. Zij
heeten Alligators, en komen hunne prooi menigmaal op het land
zoeken. Dikwerf ontmoet de jaguar zulk eenen alligator aan den
oever, en hij zal, als hij honger heeft, niet nalaten hem aan te
vallen. Doch is de alligator volwassen, dan is hij zeer sterk,
en laat zich zoo gemakkelijk door den jaguar niet opeten; hij
tracht dezen met zijne sterke kaken bij een poot te grijpen, om
hem vervolgens naar den stroom te sleepen en te verdrinken.
Maar dit laat de jaguar zich ook zoo gemakkelijk niet doen. Hij
verdedigt zich moedig en tracht zijnen vijand de klauwen in de
oogen te slaan, om hem door de pijn te noodzaken hem los te
laten, dat hem meestal gelukt, en waarna hem de alligator niet
ontkomt. Voornamelijk echter maakt de jaguar jacht op groote
landdieren, en klimt met eene vlugheid, die bij zijne groote ge-
stalte verwonderlijk is, in de boomen om er apen te vangen.
Hij valt zelfs met groote stoutheid menschen aan. Geen wonder
derhalve, dat de Amerikanen dit roofdier op allerlei wijzen trachten
uit te i'oeien en gestadig jacht er op maken. Men vindt ook
onder hen zeer geoefende en moedige mannen, die met groote
behendigheid den jaguar weten dood te steken, of hem, terwijl
zij, op een snel paard gezeten hem op eenen afstand van eene
el of vijf, zes, voorbijrijden, eenen lederen strik om den hals
werpen, om hem daarmede voort te sleepen en te verworgen.
De Koeguar of Amerikaansche Leeuw- Tijger, ook Poema ge-
heeten, is ook al een woest en bloeddorstig dier. In éénen nacht
vermoordt hij somtijds eene geheele kudde, daar hij zooveel schapen