Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
(lat met reclil ook den naam van Koningstijger draagt. Zijn
lang en buig'zaam lichaam is met een fraaien pels bekleed, die
op den rug en de zijden helder bruin en op den buik wit is,
en overal met regelmatige, dwarse, zwarte strepen is afgezet.
De lange witte haren langs zijne wangen vormen een sierlijken
baard, en zijn staart is met zwarte en witte ringen schoon ge-
teekend. Dit alles zoudt gij wel eens aan een levenden tijger
willen zien — niet waar? — maar dan moest hij in een sterk
getralied hok zijn opgesloten. Nu, te Amsterdam en elders in
de diergaarden kunt gij dezen wensch vervuld zien. — Als de
tijger gevangen is en goed behandeld wordt, legt hij gedeeltelijk
zijne natuurlijke woestheid af, en is zijnen meester somtijds even
gehoorzaam als een hond. Ook ontbreekt het niet aan voor-
beelden van tijgers, die bewijzen van dankbaarheid en genegenheid
jegens menschen gaven, die hen opgepast en verzorgd hadden.
De Luipaard, die in Afrika woont, bereikt ongeveer de helft
van de grootte des tijgers, en heeft met dezen in levenswijze en
gedaante groote overeenkomst. Zijne helder bruine of goudgele
luiid is bezet met kleine zwarte vlekken, en alzoo zeer fraai ge-
teekend, zoodat men die duurder betaalt dan eene tijgerhuid.
Dit dier is vooral niet minder listig en vlug, dan de tijger, en
zelfs nog gevaarlijker, daar het niet alleen met groot gemak
boomen beklimt, om apen of wilde katten te vangen, maar zich
ook somtijds onbewegelijk op eenen boomtak nederlegt, en zich
van daar, eer men het vermoeden zou, op een voorbijgaand dier
of zelfs op eenen mensch nederwerpt.
De Panter, die zoowel in Afrika als in Indië te huis schijnt
te behooren, verschilt bijna niet van een luipaard.
De Jaguar is het sterkste en grootste roofdier van het katten-
geslacht in de Nieuwe wereld. Hij is grooter en sterker dan de
luipaard en de panter, terwijl de kleur en de teekening van zijne
O*