Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
en de punt van zijnen sUuirt is ook wit. Grooter w-aarde noff heeft
de huid van den Blauwen vos, een bö^ner van alle landen in
Europa en Azië, die door de IJszee be/ii^^ßj^jj^-r; jPit vo
hij is een weinig kleiner dan de g^pne — is in den winter
wit en in den zomer aschgrauw. »Waarom
naam van Blauwen vos?" vraagt gij zeker.t -We].omdat^zij^ne
lange zachte haï'en een blauw'achtigen\^eersclïigii^ Tiezitferi
door de waarde van zijn bont — ilim'i ' i'llll li ..........., ,
zeer verhoogd wordt. Deze dieren zijn zoo vrijpostig, dat zij bij
de menschen in de huizen dringen, om weg te stelen, wat hun
aanstaat. Zij worden dan ook gemakkelijk gevangen en dikwerf
in zulk een groot getal, dat er jaarlijks vele duizenden van hunne
vellen uit Siberië en Rusland uitgevoerd worden. Nu, in het
algemeen zijn de pelsdieren juist in de koude landen der aarde
het talrijkst, 't geen ook zeer goed is, gelijk gij wel begrijpen kunt.
Honden, wolven en vossen gelijken alle elkander zeer, hoe
verschillend hun aard en hunne levenswijze ook zijn mogen.
Thans willen wij van dieren spreken, die met de kat veel over-
eenkomst hebben. Maar weet gij wel, waarin een voornaam
onderscheid tussclien eenen hond en eene kat bestaat? Wanneer
een hond loopt, raken zijne nagels den grond, en deze slijten
daardoor zooveel af als zij aangroeien, maar zijn daarom ook niet
scherp, en worden door het dier ninnuer gebruikt om aan te
vallen of zich te verdedigen. De nagels der kat daai'entegen zijn
zeer scherp en blijven dit, dewijl zij onder het gaan den grond
niet raken; want hare nagels, die men eigenlijk klauwen heet,
trekt de kat, bij het gaan of wanneer zij ze niet gebruikt, achter-
uit in kleine kokertjes, waarin zij voor een gedeelte verborgen
zijn; maar wordt poes boos — dat weet gij — dan komen hare
nagels te voorschijn, en zij weet er zich geducht mede te verweren.
De Kat is een huisdier, hoewel zij niet zoo volkomen haren
Kvyper, Zoogdieren. 5e dr. 2