Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
n
»Maar", vraagt gij misschien, »waarom vUegen de vledermuizen
alleen des avonds?" Oindat hare oogen, evenals die van eenige
andei'o dieren, zoodanig ingericht zijn, dat zij het volle daglicht
niet kunnen verdragen. Dit behoeven zij dan ook niet, want zij
leven voornamelijk van zulke insecten, die ook liet meest des
avonds vliegen, en die de vledermuis met groote behendigheid al
vliegende weet te vangen; vandaai* dat zij bij het vliegen allerlei
bochten en wendingen maakt, om hare prooi te kunnen bemach-
tigen. Des winters zouden de vledermuizen echter weinig of liever
niets te eten vinden, dewijl er dan voor haar niets te vangen
is; maar er is voor haaï* gezorgd, want zij kunnen den winter
zonder voedsel, al slapende, doorbrengen. Zoodra het koud wordt,
hangen zij zich in kelders en holen, veelal in gi'oot getal bij
elkander, aan de achterpooten op, en brengen in eenen staat van
gevoelloosheid het koude jaargetijde door; maar wanneer de lente
in het land komt, en de lucht w'eder warm wordt, dan ontwaken
zij, verlaten tegen den avond hare eenzame woningen en gaan
op de jacht, waarmede zij ons grooten dienst bewijzen, want zij
vangen juist zulke dieren weg. die, in te groot getal, voor boomen
en vruchten zeer nadeelig zouden w^ezen.
Er bestaan vele soorten van vliegende zoogdieren, die onderling
zeer verschillen in gedaante, grootte en levenswijze; ik heb u
echter alleen maar van de gewone vledermuis wat verteld, omdat
zij het eenige vliegende zoogdier is, dat in ons vaderland gevonden
wordt. Alleen voeg ik hier nog bij, dat er in Oost-Indië en
Zuid-Amerika vledermuizen worden gevonden, die zoo groot als
katten zijn. In Zuid-Amerika vindt men zulk een groote vleder-
muis of vledei'kat, die men Vampier noemt. Dit dier bijt al
fladderende met zijne scherpe snijtanden kleine wondjes in de
Imid van andere dieren, zelfs, naar men zegt, van slapende
menschen, en zuigt dan het bloed daaruit.