Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
dat niet al hunne nagels plat zijn , want aan den eersten vinger
van eiken achtervoet is de nagel krom als bij de kat, maar hij
staat meer op. Voor het overige zijn deze dieren over het alge-
meen klein en bevallig, en laten zich met weinig moeite tam maken.
3. VLIEGENDE Z O O G D I E ïl E N.
»Vliegende zoogdieren", zegt gij misschien, »die heb ik nog
nooit gezien". Hebt gij dan nimmer bij avondschemering Vleder-
Fig, 2. Vliegende hond.
muizen zien vliegen? Nu, ook deze diertjes zijn zoogdieren; de
wijfjes hebben op de borst, evenals de vierhandige dieren, twee
tepels, die haar dienen om hare jongen te zoogen. Dat zij, om
te kunnen vliegen, vleugels behoeven, kan men licht begrijpen;
maar iumne vleugels zijn zeer van die der vogels onderscheiden,
want zij bestaan geenszins uit vele naast elkander geplaatste
pennen en vederen, maar uit een zeer dun en naakt vlies, dat
niet alleen door de pooten, maar vooral door de lange vingers
aan de voorpooten wordt uitgespannen, evenals de zijde van eene
parapluie door de baleinen. Die vingers zijn dan ook wel zoo
lang als het geheele .lijf van het vledermuisje, met uitzondering
van den duim, die kort is en niet tot ondersteuning van het
vlies dient. Die duim is echter van een stei ken, krommen nagel
vooï'zien, waarmede het diei'tje zich aan boomtakken en muien
weet vast te hechten, om op zijn gemak te blijven hangen.