Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
maar evenveel tanden en kiezen als gij en ik. Zulk een ouistiti
is het Eekhorenaapje. Het is een beestje, dat zoowel wat
van een eekhorentje als van eenen aap heeft, en daarom den
naam draagt, dien ik u noemde. Hij is met goudgele, zachte,
zijdeachtige haren bedekt; zijn gelaat en zijne handen zijn kaal
en loodkleurig, en zijne lange manen geven hem wel eenigszins
het voorkomen van eenen leeuw, maar zeer in het klein; want
hij wordt niet grooter dan ruim anderlialve palm. Hij wordt
in Brazilië, zijn vaderland, zeer bemind, en door vele aanzien-
lijke dames tot vermaak gehouden; want hij laat zich, zooals de
meeste ouistitis, gemakkelijk tam maken. Hij is echter beter te
huis in de bosschen, waarin hij voor zijne jongen een zindelijk
nestje maakt, en zich voedt met vruchten en insecten.
De Leeuwtjes zijn ouistitis, die nog meer dan de voorgaande
liet voorkomen van den leeuw hebben door hunne lange bruine
manen, ofschoon de overige haren van hun lichaam veel don-
kerder van kleur zijn en hun gelaat zwart is. Men vindt deze
beestjes, die niet grooter worden dan liet eekliorenaapje, in de
bosschen van het groote gebergte, de Cordilleras, hetwelk Amerika
van het noonlen naar het zuiden doorloopt. Het zijn aardige,
levendige dieren, die echter zeer spoedig toornig worden.
Nadat wij ons nu eenigen tijd in Amerika hebben opgehouden,
wordt het tijd, dat wij eens naar Europa terugkeei'en, doch wij
moeten — al is het ook wat uit den weg — eens even op het
Afrikaansche eiland Madagaskar aangaan, om daar eene andere
soort van vierhandige dieren te zien. die men voornamelijk op
dat eiland vindt. Het zijn de Makis of Half-apen, die zich ge-
makkelijk van de apen en ouistitis laten onderscheiden door
hun vooruitspringenden, spitsen snuit, waardoor hun kop veel
op dien van eenen vos gelijkt. Gemakkelijker nog kan men
de Makis van de overige vierhandige dieren daaraan onderscheiden.