Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
iJedêiiZZ"
-iU.
■""ir.n-
Prittseiigraclit 15
AMSTERDil^i^.
INLEIDING.
Ik wen^ch u in dit boekje het een en ander van allerlei vreemde
en bekende dieren te verhalen. Begrijpt gij het een of ander
niet recht, dan nrioet gij uwen onderwijzer maar vragen, die zal
het u wel uitleggen en, als de tijd liet toelaat, er nog veel merk-
waardigs bijvoegen. Ik geloof, dat u dit wezenlijk genoegen zal
geven niet alleen, maar ook dat het zeer nuttig voor u zal zijn,
indien gij slechts opmerkzaam zijt.
Om echter, bij hetgeen ik u van de diei'en vei'halen wil, n\ei
orde te werk te gaan, is het noodig hen zoodanig bij elkander
te plaatsen, dat dezulke, die veel overeenkomst hebben, ook hij
elkander komen. Wij spreken dan het eerst van de
ZOOGDIEREN.
Zeker weet gij wel, wat Zoogdieren zijn. Immers liebt gij
wel eens gezien, dat de kat en de hond hunne jongen zogen?
Nu, dat doen de moeders van alle zoogdieren. Maar zij komen
nog daai'in met elkander overeen, dat hun bloed rood en warm
is; dat zij in de borst longen hebben, waarin de lucht bij het
ademhalen dringen moet, en dat zij dus, al kunnen zij nog zoo
goed zwemmen, niet lang onder water kunnen blijven, maav
telkens moeten boven komen, dewijl zij onder water niet kunnen
ademen.
KtYi'ER, Zongdieren. 5e dr. \