Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
griis en bladeren voeden, maar ook, als men ze gevangen heeft,
alles eten wat men hun geeft. Hun vleesch is goed om gegeten
te worden, en daarom worden zij door de inboorlingen des lands
gestadig vervolgd en gevangen. Tot nog toe heeft men op Nieuw-
Uolland geen grooter dier dan de kangoeroe ontdekt. — Er zijn
evenwel daar, en op Nieuw-Guinea, nog andere soorten van kan-
goeroes, van verschillende grootte, sommigen zoo klein als een
konijntje of groote rat.
14. V OG E I, 1! K K 1) 1 E It E N.
Een van de zonderlingste dieren is wel het Vogelbekdier van
Nieuw-Holland. Het heeft een platten, horenachtigen bek, die
veel gelijkt op den snavel van eene eend. Tusschen de teenen heeft
het een zwemvlies, en het leeft en zwemt en duikt in het water,
evenals onze eenden doen. Niet lang geleden is zelfs ontdekt dat
het eieren legt. Een vogel is het echter niet, want het heeft vier
pooten, is met haren — niet met vederen ■— bedekt, en zoogt
zijne jongen, wier bek, zoo lang zij nog klein zijn, dus wel
zacht en buigzaam moet wezen.
Er is nog een ander dier dat in inwendig samenstel met het
vogelbekdier overeenkomt. Het heeft geen eendensnavel, maar
een dunnen en spitsen snuit, en zijn lichaam is met stekels bezet.
Het leeft ook op Nieuw-Holland en woi'dt Egel-Vogelbekdier genoemd.
Thans willen wij van de zoogdieren afstappen, hoeveel merk-
waardigs er ook nog van hen te zeggen is. Mocht hetgeen er
hier verhaald is, iets bijdragen om u de oneindige verscheidenheid
van Gods schepping te doen bewonderen en u lust doen krijgen
er nog meer van te vernemen.