Boekgegevens
Titel: Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Auteur: Kuyper, Theunis; Lubach, Douwe
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1885
5e verb. dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201151
Onderwerp: Biologie: Mammalia
Trefwoord: Zoogdieren, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte natuurlijke historie der zoogdieren: een leer- en leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
zult gij wel meer van haar vernemen. Alleen wil ik er nog bij-
voegen, dat de onbeschaafde bewoners van Noord-Amerika haar
vleesch eten en het zelfs smakelijk vinden. — In Zuid-Amerika
heeft men nog andere soorten van buidelratten, waarvan de
kleinste werkelijk niet grooter dan ratten zijn.
De Kangoeroe is een zeer zonderling dier, dat in het jaar 1779
Fi^. 17. Kangoeroe.
door den beroemden engelschen zeeieiziger Cook op Xieuw-Holland
ontdekt werd. De grootste soort van kangoeroes, is, in den vol-
wassen staat, wanneer zij op de achterpooten overeind zit, bijna
zoo groot als een mensch. Echter zijn hare voorpooten weinig
grooter dan die eener kat; maar zij gebruikt die ook slechts bij
het grazen, terwijl zij anders op de achterpooten staat, die buiten-
gemeen lang zijn, en zich daarbij met haren sterken staart onder-
steunt. De kangoeroes kunnen vervaarlijk springen, en hebben
zoo veel kracht in staart en achterpooten, dat zij in éénen sprong
een afstand afleggen van meer dan acht ellen of omstreeks twaalf
schreden. Zij zijn vreedzame dieren, die zich voornamelijk met