Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
boven Dordrecbt als Nieuwe Mer wede door den Biesboseh
naar het Hollandsche diep gewend, om door Haring-
vliet en Grevelingen in de Noordzee te monden.
De Schelde uit Frankrijk komend, bijna zoo lang als de
Eems, valt met breeden mond in zee, en vormde, vóór dat de
spoorweg afdammingen tusschen het vasteland, Zuid-Beveland
en Walcheren waren tot stand gebracht-, op ons gebied met de
Maas-monden, de zoogenaamde Zeeuwsche Stroomen, die ten N.
der genoemde eilanden thans alleen het door de Maas-armen
afgevoerde water opnemen.
In het Kanaal mondt de Seine, welke bij Parijs rechts de
Marne opneemt ; zij is half zoo laug als de Eijn. — In de
golf van Biscaya valt Frankrijks grootste rivier, de Loire,
I van den Eijn. — De Garonne, zoo lang als de Seine,
ontspringt op de Pyreneeën , vereenigt zich met de uit het oosten
komende Dordogne en valt onder den naam van Gironde
met breeden mond in diezelfde golf. Het Canal du Midi
voert van de Garonne naar de Middellandsche zee. — de A d o u r
komt ook van de Pyreneeën en mondt ten Z. der Gironde.
In Sp;inje vallen in den Atlantischen Oceaan: de Minho,
even lang als de vorige, dat is 40 mijl. — De Duéro, 3 van
den Eijn, met weinig water, alleen de monding is bevaarbaar. —
De Taag (Spaansch : Tajo, Portug.: Tejo), de langste stroom
van Spanje, | van den Eijn, maar ook alleen aan en nabij de
breede monding bevaarbaar. — De Guadiana, iets korter
van loop, — De Guadalquivir, half zoo lang als de Eijn. —
In de Middellandsche zee mondt de E b r 0, | van de lengte van den
Eijn, nog armer aan water dan de overige Spaansche rivieren.
In de Leeuwen-golf mondt de Ehône, van de westzijde van
den St. Gotthardt in Zwitserland komend, met $ van de lengte
van den Eijn. Hij doorstroomt het Kanton Wallis, dan het
meer van Genève (iets grooter daa de Bodensee), breekt doOT
het Jura-gebergte, en wendt zich bij Lyon, na de vereeniging
met de Saône, eensklaps recht zuidwaarts: links neemt hij
nog de Isère en de Durance op, en vormt aan zijne mon-