Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
; t
^"»^BIWPBBM»!«!
82
bestaande uit de eilanden Mallorca en Menorca en de
kleine groep der P i t y u s e n. — Het Fransche eiland Cor-
sica, Napoleons vaderland, zoo groot als Gelderland met
Overijsel, en het Italiaansche eiland Sardinië, vijfmaal zoo
groot als Gelderland. — Het eiland Sicilië, zoo groot als
België, voorheen een graanschuur, thans verwaarloosd. — Zui-
delijker het eiland Malta, met twee kleinere eene Britsche
! [ bezitting, de Middellandsche zee beheerschend. — Langs de
oostkust van de Adriatische zee liggen in lange rijen de rotsige
Dalmatische eilanden.
Aan de oostzijde van de Ionische zee de krenten voortbren-
gende Ionische eilanden, een onderdeel van Griekenland,
met name Corfoe, Zante, enz., te zamen zoo groot als
Zeeland. — Zuidwaarts van den Griekschen Archipel ligt het
lange, bergachtige Candia of Kreta, zoo groot als Gelder-
land en Overijsel, aan Turkije behoorend. — Aan Griekenlands
oostkust het lange eiland Euboia, iets grooter dan Drenthe.
Hiernevens ligt de Archipel der Kykladen, met Paros,
Naxos, Syra, Santorin, enz., het bloeiendst gedeelte
van geheel Griekenland; oostelijker in de Egeïsche zee- de groo-
tendeels Turksche Sporaden, alle 22 echter door Grieken
bewoond; het zuidelijkste E h o d o s is bijna zoo groot als de
provincie Utrecht. —_ In de Levantsche zee ligt het rijkste,
welvarendste der Turksche eilanden, Cyprus, tot Azië be-
hoorend, dat sedert 1878 door Engeland is bezet, ten einde een
wakend oog te houden op den Eussischen invloed in het oosten.
Stroomen, en meren. Tot het gebied van de Noordelijke IJszee
behoort de Pets j ora en de in de Witte zee mondende Dwina,
beide bijna zoo lang als de Eijn. — De kust volgend is de
eerste aanzienlijke rivier de Glommen, in het noorderdeel van
het Skagerrack mondend; vervolgens de G o t a - e 1 f (in
Zweden is e 1 f = stroom), de afstrooming van het Wener-
meer, dat zoo groot als Gelderland en Utrecht is; zuidoostwaarts
ligt het daarmede in verbinding staande, slechts | dier opper-
vlakte bezittende Wetter-meer, en nabij Zwedens oostkust