Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
krijtwand Stubbenkammer. — Meer ten O. van Zweden
Ö el and, langs de kust, en G o 111 a n d , d. i. goed land,
midden in zee. — Vóór de golf van Riga de Russische eilanden
Dagije en Óesel. — Aan den ingang der Bothnische golf
de dicht-opeengedrongen groep der A 1 a n d s - eilanden, ook
Russisch,
In de Noordzee liggen langs Jutlands westkust de Noord-
Friesche of Slees w ij ksche eilanden en de nauwlijks
boven den vloed rijzende Hal lig en; hier spoelde de zee
bijna eene geheele provincie weg. — Vóór den Elbe-mond ligt
het Britsche rots-eiland Helgoland. — Langs de noord-
westelijke kusten van Duitschland en vóór onze Zuiderzee lig-
gen de Noordzee - eilanden, een lange rij lage, slechts ge-
deeltelijk door duinen beschermde eilanden, waarvan Texel
het voornaamste is. — Aan onze kusten vormen de monden
van Maas en Schelde voorts een tal van kleine, maar dicht
bewoonde eilanden. Ten W. van het Normandisch schiereil,
liggen de fraaie, aan Engeland behoorende Normandische
eilanden, Jersey, enz. — Aan Engelands zuidkust het op
een tuin gelijkend Wight (spr. Wyt). — In de lersche zee
A n g 1 e s e a, met de naburige kust van Wales verbonden door
een spoorwegbrug, waaronder de grootste schepen doorvaren, —
en midden in zee het eiland Man, met eene afzonderlijke' taal.
Ten N. van Ierland, de talrijke en uitgestrekte groep der
H e b r i d e n, in twee rijen langs Schotlands westelijke kust;
een der zuidelijkste is het kleine S t a f f a, met de beroemde
Eingalsgrot, gevormd uit gelijkmatige zuilen van bazalt. — Ten
N. van Groot-Britanje, de Orkadische eilanden, en nog
noordoostelijker de Shetlandsche eilanden, te zamen 166
eilanden, ruim zoo groot als Friesland. — Veel noord westelijker
in de richting van IJsland liggen de Deensche Far-oer,
d. z. Schapen- eilanden, door visschers bewoonde rotsen
zonder boomen,
In de Middellandsche zee ligt ten O. van de golf van Va-
lencia het tot Spanje behoorend koninkrijk der Balearen,
6