Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
da R O c a bij Lissabon, op 8i» O.L., en rekent men de eilanden
mede, kaap Dunmore in Ierland, op 7° O.L.: deze punten
zijn ruim 700 mijl verwijderd van het O e r a 1 - gebergte.
Omringende zeeën. Een arm van de Noordel ij ke IJszee
dringt in 't N. als Witte Zee diep in 't land; van de veel-
vuldige nevels ontving deze haar naam. — De Atlantische
Oceaan vormt aan Noorwegens kusten talrijke diepe, eng»
zeeboezems, fjorden genaamd. — Dan volgt de aan zand-
banken overrijke Noordzee, met het Skagerrack en Kat-
tegat. — Door drie straten: de S o n d (de oostelijkste), de
Groote Belt en de Kleine Belt, heeft het Kattegat
gemeenschap met de Oostzee, die bijna nergens dieper is
dan een flinke kerktoren.
Het noordelijkst gedeelte is de B o t h n i s c h e golf; aan de
oostzijde dringt de Finsche golf tot Kroonstad door; zuide-
lijker de golf van Riga, en aan de Barnsteen-kust het K u-
rischeen Prische haff, geen eigenlijke zeeboezems, maar
zoetwaterbekkens, door smalle strooken duingrond (neeringen) van
de zee gescheiden, ofschoon ze daarmee door nauwe vaarwaters
in verbinding staan. — Aan de zuidzijde liggen: deDantziger
bocht, met de Weichsel-monding, de Pommersche bocht,
waarin de Oder mondt, na het Stettiner haff te hebben
doorstroomd; en de Lubecker bocht.
Aan de zuidzijde van de mede vrij ondiepe Noordzee vindt
men: de Jade-golf, den Dollart, de Lauwerszee
en vooral de Zuiderzee; het Pas de Galais of de
straat van Dover voert in het Engelsch Kanaal of
la Manche. — De golf van B i s e a y e. — De golf van C ad i z.
Van den Atlantischen Oceaan voert de straat van Gibraltar
in de Middellandsche zee, in welker westeKjke kom te
onderscheiden zijn: de golf van Valencia, de Leeuwen-
golf (du Lion), de golf van Genua, de Tyrrhenische
zee, behalve door den breeden zeearm tussehen Sardinië
en Sicilië, toegankelijk uit het N. door de straten langs het