Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
7B
Nabij den mond van de Congo, op de kust van Neder-Guinea,
bezit eene Rotterdamsche handelsvereeniging een aantal factorijen,
waaronder die te B a n a n a de voornaamste is , palm-olie, aard-
noten en gommen zijn de belangrijkste artikelen van uitvoer.
Het hoogland tusschen deze beide kustlanden bevat in het Z.
een paar Staten van jeugdige wording, maar vooral voor ons van
belang; wij bedoelen de zoogenaamde republieken der
Boeren, die het Kaapland verlieten om zich van de Britsche
heerschappij te ontslaan en na velerlei bezwaren slaagden in de
grondvesting van de Transvaalsche Republiek, aan gene
zijde, d. i. noordwaarts van de Vaal- rivier, en de O r a n j e-
Vr ij staat, beide veelbelovende, uitgestrekte landstreken, maar
tot nog toe zeer dun bevolkt en afgesneden van het wereld-
verkeer. De ontdekking van diamanten en goud, deed vele
avonturiers toesnellen en verhaast wellicht de ontwikkeling. De
Boeren zijn ruwe, maar trouwhartige, onderwetsche Hollanders,
rechtzinnig gereformeerd. De voortdurende krijg tusschen de
Transvaalsche Republiek en de naburige Kafferstammen deed de
Britsche regeering besluiten deze landstreek ten spijt van den
weerzin der vrijheidlievende Boeren in bezit te nemen. Ten
W. dezer landstreken ligt op 1000 meter hoogte de K a 1 i h a r i-
woestijn, zandig en dor, oostwaarts met boschrijke streken.
Het Kaapland, voorheen Hollandsch, sedert het begin
dezer eeuw Britsch, grooter dan Frankrijk, maar in 't westen
meestal dor en onvruchtbaar, behalve daar waar water voorhanden
is; het oostelijk deel, bergachtiger en afwisselender is veel vrucht-
baarder, gedeeltelijk beboscht, en veel beter bewoond. Hotten-
totten vindt men alleen nog als dienstboden der kolonisten,
vooral onder de herders, want de veeteelt is aanzienlijk; wol,
tarwe en wijn zijn de hoofdproducten. De Kaapstad, de
hoofdstad met 30000 inwoners, ligt nabij de zuidwestspits, de
kaap de Goede Hoop, aan de Tafelbaai, ten N. van den
1100 meter hoogen Tafelberg. — Port Elisabeth, in het
zuidoosten, bezit levendiger handel, hoewel de stad veel kleiner
is. — In 't N. hebben de Britten het diamantenland, onder den