Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
Noordwaarts van Kaïro voert uit den Nijl naar 't O. een
zoetwater-kanaal, waarmede het groote scheepvaartkanaal in ver-
binding staat, dat de landengte doorsnijdt, en den grooten omweg
rondom de Kaap de Goede Hoop, aan Afrika's zuidwestspits,
overbodig maakt voor de Oost-Indievaarders. — Suëz in 't Z.
en Port Saïd in 't N. liggen aan de uiteinden van dit vooral
door de stoomvaart veel gebezigde kanaal. — Aan de noordkust
der delta ligt de half Europeesche stad Alexandrië, bijna
zoo bevolkt als Amsterdam, de aanzienlijkste handelstad van de
Levant (het Oosten). Oostelijker, het door den zeeslag van 1798
v.ermaarde dorp A b o e k i r.
Ten Z. van Egypte ligt N u b i ë, grootendeels hooge rots-
en zandwoestijnen, het overige is Nijl-dal, evenals eerstgenoemd
land. Nog zuidelijker T u r k s c h Soedan, met de hoofd- en
handelstad Karthoem aan de samenvloeiing van Witten- en
Blauwen Nijl, zich westwaarts uitstrekkende tot en met K o r-
dofan en Darfoer, zuidwaarts den evenaar naderend. Met
het doel den slavenhandel te fnuiken, onderwierp de Onderkoning
deze uitgestrekte landen door het geweld zijner wapenen.
A b e s s i n i ë. In het grondgebied van den Blauwen Nijl, rondom
het door een hoog alpenland omringd Tsana-meer, ligt een door
vruchtbare dalen en woeste, rotsige kloven doorsneden bergland,
ruim zoo groot als Pruisen, met minder bewoners dan Nederland
telt. Verschillende stammen spreken hier onderscheidene talen,
maar de meeste zijn sedert de 44« eeuw Christenen, doopen
en gebruiken het avondmaal, hebben priesters, kloosters, een
hoogepriester en een bijbel in de landstalen. Noch volk, noch
priesters staan op een voldoenden trap van beschaving om iets
van het Christendom te begrijpen: dit is voor hen een ijdele
vormendienst, want zedelijk zijn ze verwilderd en bedorven. Het
land is tegenwoordig in verschillende staatjes gesplitst.
Veel belangrijker voor het zich uitbreidende wereldverkeer is
Laag-Soedan, de gordel ten Z. van de Woestijn, dat eene
menigte Negervolkeren en rijken bevat, waaronder het rijk der
- fll
.. -.t l