Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
en dit water bereikt Egypte in het midden van Juni. De rivier
overstroomt alsdan hare oeverstreken , zoodat van het midden van
Augustus af Egypte op eene zee met tallooze eilanden gelijkt;
tegen het einde van September bereikt het water zijne grootste
hoogte en daalt dan weer, waarop het land in een tuin her-
schapen is. In April is de Nijl het laagst, kort daarop gelijkt
het grootst gedeelte van Egypte op eene woestijn. Het slijk,
dat door het water overal wordt verspreid , maakt den bodem
verbazend vruchtbaar. Katoen, tarwe, boonen en erwten zijn
de voornaamste producten.
Van Assoean naar de delta dalend , ontmoeten wij allereerst
de ruïnes van de oude tempel-paleizen van het lOOpoortige
Thebe, meer dan 4000 jaar oud; van de stad zelve is niets
over, zoodat de ruïnes tegenwoordig genoemd worden naar de
armoedige daarop en daartusschcn liggende Arabische dorpjes
Loeksor en Karnak. Daartegenover liggen op den linker-
oever de in de rotsen uitgehouwen, aan oudheden en beeld-
houwwerken rijke grafkamers der oud-Egyptische koningen. Iets
zuidelijker de reusachtige steenen Memnonsbeelden. — De hoofd-
stad vau Neder-Egypte, aan het zuideinde van de Nijldelta is
Kaïro, met ruim 350000 inwoners, de residentie van den
Onderkoning, na Constantinopel de grootste stad van het Turksche
rijk, waarvan het gebied in Afrika zich uitstrekt over Egypte,
Tripolis en Tunis, al is de band, welke vooral de beide laatsten
bindt, zeer los.
Twee mijlen ten Z.VV. van de hoofdstad staan aan den linker-
oever, niet ver van het dorpje Dzjizeh, op de ruim 30 meter
hooge woestijnvlakte , de vermaarde pyramiden, 3 groote
en 6 kleinere, de familiegraven van oude koningen; de grootste
is ongeveer 135 meter hoog. Nevens de tweede ligt de half in
het zand bedolven Sphinx, terwijl in wijder kring nog andere
groepen pyramiden voorkomen. Iets noorderlijker lag het oude
Memphis, de tweede stad van Egypte, met Thebe eens de
machtige hoofdplaats voor godsdienst, geleerdheid en handel;
men vindt daarvan slechts onbeduidende overblijfselen.
ümB