Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
1. Het Keizerrijk Marokko, zoo groot als 'tPyreneesch
schiereiland, door inwendige verdeeldheid zijn val te gemoet
gaande, is bekend wegens de lederbereiding: marokijn en saffiaan.
Yan de straat van Gibraltar tot ver in de Woestijn breidt het
gebied zich uit. — Marokko, aan den voet van den be-
sneeuwden Atlas, BOOOO inwoners, de hoofdstad. — Fez, eerste
handelstad, ruim 3 maal volkrijker.
2. Algerië, eene Fransche kolonie; nadat de vereenigde
Fransche en Nederlandsche vloten in 1816 de hoofdstad bom-
barbeerden, werd in 1830 de beheerscher door de Franschen ver-
jaagd , omdat de bewoners voortdurend zeeroof pleegden. Grooter
dan het moederland. Berbers in 't gebergte, kolonisten in de
steden en op de vlakte. — Algiers, grooter dan Marokko,
de hoofdplaats en gewichtigste handelstad.
3. Tunis, viermaal grooter dan ons land, de helft bestaat
uit woestijnen. — De hoofdstad Tunis, bevolkt als Rotterdam
ligt weinige uren ten Z.O. van de onbeduidende ruïnes van het
vermaarde Karthago.
4. Tripolis, dubbel zoo groot als het Duitsche rijk, doch
minder bewoners dan Gelderland en Noordbrabant samen, het
grooter deel is woestijn. — Tripolis, hoofd- en eenige haven-
stad. — In het zuidelijk landschap F e z z a n, eene groote oase,
is het ongezonde Moerzoek eene hoofdhandelplaats voor de
woestijnbewoners.
Egypte. Bij twee in den Nijl liggende en met bouwvallen
van oud-Egyptische tempels bedekte rotseilanden, even ten Z.
van ASSOean (oudtijds Sy ene), vangt Egypte aan, dat 4maal
grooter is dan het Duitsche rijk, doch niet zooveel bewoners telt
als België en Nederland samen. Maar nauwelijks van het
geheele land is vatbaar voor bebouwing, eigenlijk alleen het
grootste gedeelte van het Nijl-dal, dat 155 mijl lang (van
Kopenhagen tot Triëst) en slechts enkele mijlen breed is, hier-
van is echter kwalijk f werkelijk bebouwd.
De van 't einde van Maart af in de equatoriale streken val-
lende geweldige regenbuien maken dat de Nijl aanmerkelijk zwelt.