Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
volkeren van het K a u k a s i s c h e ras; het overige behoort tot
het gebied van het Neg er-ras. Tot de eersten behooren behalve
de Kopten in Kgypte, de verbasterde afstammelingen der
oudste beschaafde Egyptenaren, de A b e s s i n i ë r s en de So-
mali's in den oostelijksten uithoek, vooral ook het aanzien-
lijke Berber- volk in alle landen langs de noordkust; de
stammen van dit verspreidde volk, die de Woestijn bewonen, heeten
in het W. Mooren, in 't midden T o e a r e g s, in 't O. in
de Libysche woestijn T i b b o e ' s. Sedert Mohammed zijne
veroveringsleer predikte, en de Arabieren in de 7de eeuw geheel
Noord-Afrika overzwermden, het Christendom hier evenals in
Middel-Azië uitroeiend, heerschen overal de Arabieren en met
hen Arabisch geloof en Arabische taal; zij en de uit hunne ver-
menging met de Berbers voortgesproten Mooren hebben de
oorspronkelijke Berber-bevolking overal overwonnen en op vele
plaatsen verdreven. De nomadisch levende Arabieren heeten B e-
d 0 e ï e n e n. Veel Israëlieten wonen in het noorden.
Ten Z. van de Sahara, vooral langs de westelijke kusten
tot aan en over de groote meren, wonen talrijke zwarte volkeren,
meer of minder van het echte Neger-ras, op zeer verschil-
lende trappen van ontwikkeling staande. De langs de kusten
van den Indischen Oceaan liggende landen werden grootendeels
bewoond door de bruine Kaffers (eigenlijk Kafirs — onge-
loovigen in 't Arabisch). Het zuidelijkst yvonen de van de vorigen
geheel afwijkende Hottentotten, en de op nog lager trap
van lichaams- en geestes-ontwikkeling staande Boschj es-
mannen. Op Madagascar wonen Maleische stammen.
Afzonderlijke landen.
De Berber-Staten (Barbarije), 5 maal grooter dan
Frankrijk, maar '25 maal zwakker bevolkt; de helft is bergachtig.
Het gebied tusschen het gebergte en de Woestijn heet met volle
recht het Dadelland, en bevat Arabische dorpen in de oasen.
Ten O. van de Syrten rekent men er ook de bergvlakte van
B a r k a toe. Al deze landen 'zijn vol overblijfselen van bouw-
werken uit den tijd der Pheniciërs, Grieken en Eomeinen.
iB