Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
komende stroom heet verder noordwaarts de Witte N ij 1 en
vereenigt zich later met den Blauwen Nijl; die uit het Z.0.
komt en het Tsana-meer doorstroomt; beide vereenigd wenden
zich dan met groote krommingen naar 't noorden, in een door
rotswanden ingesloten, slechts enkele mijlen breed dal, om
eindelijk nabij de monding eene groote delta, met vele rivier-
armen doorsneden, te vormen. De Nijl is langer dan de Ama-
zonen-rivier en dus de langste stroom der Aarde. — Zij is de
eenige belangrijke rivier, welke in dit werelddeel in de Mid-
dellandsche zee mondt.
In den Atlantischen Oceaan werpen zich: de Senegal,
langer dan deEijn, en de Gambia, iets korter; beider mond
ligt dicht bij de westelijkste spits, en niet ver van hare bronnen
ontspringt ook de Niger, na den Nijl Afrika's grootste stroom,
driemaal grooter dan de Eijn, de twaalfde in rang van de grootste
stroomen der Aarde. Hij vloeit eerst naar 't noordoosten en
buigt zich dan, om als Kworra in het zuidoosten in de Golf
van Guinea te monden. Uit het O. ontvangt hij in zijn be-
nedenloop den even waterrijken Benoewé, — Noordwaarts
van deze rivier ligt midden in Noord-Afrika het ïsad-meer,
waarschijnlijk grooter dan Nederland, dat uit het W. en Z.
twee of meer aanzienlijke stroomen opneemt en in den regentijd
eene afvloeiing naar het N.O. bezit, alwaar de woestijubodem
zeer laag schijnt te liggen. — Veel zuidelijker dan de Niger
werpt zich de Zaïre of Congo in zee; de oorsprong is ein-
delijk door den kloeken Amerikaan Stanley opgespoord, die
dezen reuzenstroom van de groote meren tot aan zijn mond
bereisde. — Nog zuidelijker de Coanza. — In Zuid-Afrika
is de Oranje-rivier, H maal langer dan de Eijn, het aan-
zienlijkst. — Aan de oostkust trekt vooral de aandacht de nog
grooter Z a m b é z i, die in 't binnenland aanmerkelijke krom-
mingen beschrijft en een der meest trotsche watervallen der
Aarde vormt.
Grondgeiteldheid. Van den Atlantischen Oceaan tot de Syrten
■verheft zich langs de Middellandsche zee het bergland vau