Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
S9
tenen, vele der Mohammedanen zijn nomadische Tataren. —
Tiflis, zoo volkrijk als Utrecht, is de hoofdstad in het zui-
derdeel, en ligt aan de grootste rivier, de Koer.
B. Siberië beslaat met inbegrip van de landstreken, welke
Rusland in Middel-Azië veroverde, meer dan één-vierde van dat
werelddeel, doch bezit nog niet het tweehonderdste deel der
bevolking; in het W. is bijna alles vlakland, in 't O. en aan
den zuidelijken rand bergland. Reeds drie eeuwen geleden nam
Busland deze streken in bezit, maar vergrootte het gebied in
de jongste tijden met een groot gedeelte van Mantsjoerië, ten
koste van China, en met uitgestrekte landstreken in Toeran,
ten koste van de aldaar regeerende Khans. Die later verworven
provinciën zijn zeker niet de slechtste van het geheele grondgebied.
Siberië wordt verdeeld in: West-Siberië, aanzienlijk
grooter dan Europeesch Rusland, het best bewoonde gedeelte,
maar toch uiterst schraal bevolkt, wegens de ijzige vlakten, de
eindelooze wouden en de onmeetbare steppen; in het Altaï-ge-
bergte zijn echter rijke zilver- en goudmijnen, en om het Balkasj-
meer grootsche berglandschappen met vruchtbare valleien, ter
wille der warme zomers Siberisch Italië genoemd. Ook
de Toeransche districten aan de Sir bevatten vruchtbare tui-
nen. — De belangrijkste handelstad is T o m s k , zoo groot als
Dordrecht. — T o b o 1 s k , iets kleiner, is het magazijn voor
den Siberischen pelshandel. — Zuidelijker in het stroomgebied
van den Sir en Amoe liggen de nieuw verworven steden,
T a s j k e n d, een handels-centrum, en Samarkand, eens
de hoofdstad van den veroveraar Timoer.
De Kirgiezen-steppen nemen ten O. van de Oeral-rivier
eene aanmerkelijke ruimte in, wel 5 maal de grootte van Pruisen,
bewoond door eenen met veekudden rondzwervenden Turkschen
stam, van ongunstig uiterlijk, onderscheiden in eene Groote-,
Middel- en Kleine-Horde, die ieder onder hunne Sultans weder in
verschillende afdeelingen zijn gesplitst, allen onder vilten tenten
wonend. In de van water verstoken steppe is de gegiste melk der
!