Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
heilige moskee, de grafsteenen bevattend van Abraham en de
overige aartsvaders en hunne vrouwen. — Noordoostelijk van
Jeruzalem ligt aan den rand van het Jordaandal een vervallen
dorpje, ter plaatse waar Jerieho lag. — Jaffa of Joppe
aan de Middellandsche zee is Jeruzalem's handelshaven.
In Samarië: Sichem, nu Nauplus genaamd, het bloei-
endste stadje van Palestina. — De oude hoofdstad S a m a r i a
is zeer vervallen.
In Galiléa: de uit de bijbelsche geschiedenis zoo bekende»
thans onbeduidende plaatsen, Tiberias, Kapernaüm,
Bethsaïda en Nazareth.
De hoofdstad van Syrië is Damascus, bevolking als Rot-
terdam, ten O. van den Anti-libanon, in eene rijk besproeide,
uiterst vruchtbare vlakte, wegens den heerlijken wasdom en over-
vloed van vruchten een paradijs genoemd; te midden van de
neringrijke stad (lederwaren, sabelklingen) aanzienlijke overblijf-
selen van vroegere bouwwerken. — Als zeldzaamheid in dit land,
maken wij melding van een goeden weg van D. naar de zeehaven
Beiroet, iets kleiner dan die stad, maar door de stoomvaart
sterk bloeiend. — Antiochië, vroeger zeer groot, is thans
onbeduidend en wordt Antakia genoemd. — Meer binnenslands
A 1 e p p 0, eene der belangrijkste steden van Syrië.
4. Het Russisch Azië.
A. Kaukasië, of het stoute Alpengebergte van den Kau-,
kasus, met zijne reusachtige sneeuwbergen, gletschers en wouden
tussehen Zwarte- en Kaspische zee, benevens de heuvellanden
en lage vlakten ten N. en Z. van het gebergte, beslaat | van
Frankrijk's oppervlakte, met | van zijne bevolking. Het is een
nog weinig bebouwd gebied, bewoond door talrijke, onderling
zeer verschillende volkstammen. Ten noorden van het gebergte
ligt een steppenland, grooter dan Hongarije; de zuidelijke dalen,
met een gedeelte van het Armenisch bergland, zijn dubbel zoo sterk
bevolkt als het eerste, en leveren zijde, wijn, katoen en rijst in
groote hoeveelheden. De grootste helft der bewoners zijn Chris-

• -------^