Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
4. Syrië, het land langs de oostkust van de Middellandsche
zee, zoo groot als Engeland met de bevolking van Zuid-Holland,
in het noorden bezet door den Libanon, in het midden langs
de kust het oude P h e n i c i ë , in het zuiden Palestina,
dat i van ons land beslaat. Ook dit voorheen zoo vruchtbaar
land is, evenals alle onder Turksche heerschappij staande landen, r -
arm en vervallen en ligt grootendeels woest. Van 't noorden ^
naar 't zuiden wordt het doorsneden door eene diepe kloof, het '
Jordaandal, met het meer van Galilea en de Doode zee, aan
welks zuideinde eens de steden Sodom en Gomorra verrezen.
Ten O. van dit dal ligt Peréa, een woest hoogland; ten W.
van den boven-Jordaan ligt G a 1 i 1 é a met de zeeplaats A k k a
(St. Jean d'Acre), voorheen de zetel der Johanniter-ridders; zui-
delijker het kleine bergland Samarië, en het zuidelijkst Judéa,
met Jeruzalem op een der hoogste bergvlakten. Olijven en vijgen
zijn de hoofdvoortbrengselen van het land, en in de kuststreken ^
komen dadelpalmen voor. De meeste bewoners zijn Arabieren,
welker taal er algemeen in gebruik is, minder talrijk zijn de
Israëlieten, nog kleiner is het getal Christenen. ^
In Judéa ligt: Jeruzalem, thans niet meer dan 20000
inwoners, 1200 meter boven den zeespiegel op eene rotsige hoog-
vlakte tusschen diepe dalkloyen; het hoogste punt der stad, in
't Z., heet S io n , waar eenmaal Davids burcht stond en nu kloosters
en kerken van Armeniërs, Pruisen en Engelschen verrijzen; op ^
eene iets lagere hoogte aan de O.zijde, Moria genaamd, staat
de groote moskee van Omar, ter plaatse ongeveer waar vroeger
Salomon's tempel verrees. Op een westelijken heuvel, Akra,
ligt de kerk van het heilige graf en nog westelijker lag waar-
schijnlijk Golgotha. De O 1 ij f b e r g ligt aan de oostzijde,
met den tuin van Gethsémané aan zijn voet.
Aan d& andere zijde van den Olijfberg ligt het vervallen dorpje
B e t h a n i ë , een mijl ten Z. van Jeruzalem Bethlehem,
de geboorteplaats van David en Jezus, en vier mijl ten Z. dier
stad Hebron, met eene in het oog der Mohammedanen zeer
\i