Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
met behulp van stoombooten en karavanen den handel van Europa
naar Tebris; eens resideerden hier Grieksche keizers. — Midden
in 't land Angora, vroeger hoofdstad der Galatiërs, bekend
door het fijne geitenhaar dat de omtrek oplevert. — In den
noordwestelijksten hoek lag, weinige mijlen van de zee, het ver-
maard T r o j e. — Van de eilanden moeten genoemd worden:
het schoone Cyprus in de Middellandsche zee, dat sedert
1878 door de Britten is bezet, ten einde een wakend oog op
den Russischen invloed in het Oosten te houden, Rhodos
aan Klein-Azië's zuidwestspits, S a m o s ten Z., L e s b o s ten
N. van Smirna, en het kleine door den Evangelist Johannes
in zijn ouderdom bewoonde P a t m o s.
3. Turksch-.\rmenië (de overige deelen van dit voor-
malig koninkrijk behooren aan Perzië en Rusland) met K o e r-
d i s t a n, een hoog, vulcanisch bergland ter grootte van En-
geland. Hier verrijst aan de Russische grens de zeer hooge
vulcaan Ararat, waarop de ark van Noach strandde. Het is
een Christelijk land, welks opperhoofd op Russisch gebied woont,
en voor de Armeniërs is, wat de Paus is voor de Roomsch-
katholieken. De Armeniërs zijn hoofdzakelijk handelaars, van
het midden van Azië tot Weenen reizend. — Hoofdstad Erze-
roem, met talrijker bevolking dan 's Gravenhage.
3. De landen langs en tusschen Euphraat en Tigris, het
oude, vroeger zeer vruchtbare Mesopotamië, Babylonië
en Assyrië, zoo groot als het Duitsche rijk, thans grooten-
deels woestijnen en steppen. — Bagdad aan den Tigris,
met de bevolking van Leiden, voorheen de prachtige en mach-
tige Kalifen-stad. — Zuidelijker aan den Euphraat, de bouwvallen
van B a b y 1 o n , eenmaal wellicht de grootste stad der Aarde,
thans nauwlijks op te sporen. — Ten N. van Bagdad, nabij
den Tigris, de geheel in 't zand bedolven overblijfselen van
N i n i v é , de oude hoofdstad van Assyrië , vroeger grooter
dan het tegenwoordige Londen.