Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
midden de door engelen op aarde geplaatste Kaäba, een zwart,
cubiek gebouw, als het allerheiligste wordt ■ vereerd. De komst
dier pelgrims, die meestal te Dsjidda aan de Roode zee ont-
schepen, geeft aanleiding tot belangrijke jaarmarkten. — Vijftig
m\jleii noordelijker en iets verder van de westkust ligt de
tweede heilige stad. Medina, met het'graf van Mohammed.—
Deze geheele kuststreek behoort onder Turksch oppergezag.
Voorts zijn alleen van gewicht: 1. De stad Aden, eene
Britsche bezitting aan de onherbergzame zuidkust, aanlegplaats
der mailbooten, en 2. het Sultanaat Maskat aan de Oostkust;
de handel is hier zeer aanzienlijk, ofschoon de veroveringszuch-
tige Sultan tegenwoordig minder te zeggen heeft, dan vroeger.
E. Het gedeelte van dit werelddeel algemeen bekend als
Aziatisch Turk ij e, dubbel zoo groot als Skandinavië en
tweemaal zooveel inwoners tellend, is niet minder verwaarloosd
en in kennelijk verval dan de overige Mohammedaansche landen;
het omvat:
1. Klein-Azië (Turksch Anadoli), ruim zoo groot
als Frankrijk, maar met 3è maal minder bevolking, is een door
randgebergten omringd hoogland; in 't midden vrij vlak en
grootendeels vruchtbaar, doch gedeeltelijk uit schrale weiden en
zoutsteppen bestaand. De winters zijn kouder, de zomers veel
heeter dan bij ons: gewonnen worden tarwe, zijde, tabak,
papaver , vijgen , rozijnen , enz. De bewoners der kuststreken
zijn meest Grieken, in 't binnenland Turken, veelal
gevestigd, maar gedeeltelijk met kudden rondzwervend , voorts
Armeniërs, meest kooplieden. Honderde ondergegane oud-
Grieksche steden liggen in bouwval. De kustlanden van Klein-
Azië en Syrië langs de Middellandsche zee worden bestempeld
met den naam Levant.
S m i r n a, iets bevolkter dan Rotterdam, is de grootste han-
delsplaats, ligt aan eene diepe baai aan de westkust en wordt
hoofdzakelijk bewoond door Grieksche Christenen. Iets zuide-
lijker bij de zeekust de ruïnen van Ephesns. — Trebisonde
aan de noordkust, veel kleiner en minder belangrijk, bevordert