Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
van den bodem bestaat uit weiden en woestijnen, en de staten
bevinden zich in een toestand van verval onder de willekeurige
beheerschers, piettegenstaande de rivierdalen vooral ongehoord
vruchtbaar zijn. —In het khanaat Boek ara telt de hoofdstad
van dien naam 180000 inwoners, en is in elk opzicht, ook voor
den handel, de belangrijkste stad van westelijk Middel-Azië. —
K h o k a n d, aan den bovenloop van de Sir is een minder aan-
zienlijk Vorstendom. — Khiwa, aan den benedenloop van den
Amoe, eene groote oase, is ook minder invloedrijk, en aller
macht is getaand sedert Eusland zijne veroveringen tot in 't hart
van Toeran uitstrekte. ■— De uitgestrekte, grootendeels woeste
vlakten ten O. van de Kaspische zee worden bewoond door de
roofzuchtige, nomadische Toerkomannen, wier aantal op
een millioen wordt begroot, en voortdurend Perzië's noordelijke
grenzen door menschenroof verontrusten.
D. Arabië, ^ van Europa's oppervlakte, met het bewonertal
van België, is een grootendeels uit woestijnen en weidevlakten
bestaand hoogland zonder aanzienlijke stroomen, voorzien van
randgebergten, tot welker dalen zich alle bebouwing beperkt,
terwijl overal elders veefokkende, zwervende, grootendeels oor-
logszuchtige en moedige, dikwerf buitgierige stammen, onder
erfelijke oudsten of Sjeiks leven; van afkomst zijn zij nauw
verwant aan de Israëlieten. De ruiterstammen heeten Bedoeïenen.
Hunne kudden bestaan in schapen , geiten, ezels , kameelen ,
dromedarissen en wereldberoemde paarden. Het aantal voort-
brengselen van het delfstoffen- en plantenrijk is groot: gom-
soorten, balsems, meloenen, kokosnoten , rozen , wierook, enz.;
voorheen leverden de omstreken van Mokka, in 't Z.W., de
kostelijkste koffie.
Mekka, half zoo groot als den Haag, de heiligste stad der
Mohammedanen, jaarlijks duizende pelgrims tot zich lokkend in
den grooten tempel (moskee), versierd met 7 slanke torens (mi-
narets), vanwaar de geloovigen tot het gebed worden geroepen,
en omgeven door een driedubbele rij van 484 zuilen, in welker