Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
in bouwval. — Tebris, met ongeveer evenveel bevolking als
de hoofdstad, in het noordwesten, is de aanzienlijkste handel-
stad. — Sjiras, vroeger een brandpunt van geleerdheid en
beschaving, thans van veel minder belang, is wereldvermaard
wegens de paradijsachtige natuur der omstreken. — Nog zuide-
lijker ligt aan de Perzische golf de eenige zeehandelstad, B o e s j i e r.
De overige kuststreken behooren aan een Arabisch vorst.
B. Ten O. van Perzië liggen, op hetzelfde hoogland van
Iran, Afganistan in het noorden, grooter dan het Spaansch
schiereiland, en B e 1 o e d s j i s t a n in het zuiden, iets kleiner,
maar nog veel schaarscher bevolkt; deze ruwe en moeilijk toe-
gankelijke berglanden bestaan voor t uit rotsen en gebergten,
en tellen onder honderde stammen van krachtige en krijgshaf-
tige Mohammedanen te zamen nauwlijks 5 millioen bewoners.
In 1878 is een oorlog tusschen Afganistan en de Britsch Indi-
sche regeering uitgebroken en in 1879 weder hervat om de
trouwloosheid van den nieuwen Emir te straffen; waarschijnlijk
zal dit Rijk daardoor wel zijne onafhankelijkheid verliezen.
De hoofdstad is de niet onbelangrijke handelstad Kaboel,
op den meest gebruikten weg naar Britsch Indië; thans is deze
stad iu handen der Engelschen, die de sterke, uitgestrekte
citadel hebben ontwapend. — Herat, bij de Perzische gren-
zen , dikwijls een twistappel, behoort thans ook tot zijn gebied. —
In 't Z. resideert de invloedrijkste Khan te Kei at.
C. De Khanaten (Vorstendommen) in T o e r a n , de vlakte
ten Z. en O. van het Aral-meer, ook West-Toerkestan
genoemd, een gebied ruim 2maal zoo groot als Skandinavië,
met bijna de dubbele bevolking van die landstreek, waren in
den .aanvang van de 13de eeuw het middelpunt van het groote
Mongolen-rijk, dat de vermaarde Dsjengis-Khan had ge-
grondvest. Hij noemde zijne manschappen : menschen of
mongolen, ter onderscheiding van de overwonnen belasting-
plichtigen, die Tataren werden genoemd. De tegenwoordige
bevolking is van zeer gemengde afkomst. Het grootst gedeelte