Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
3. Het Mohammedaanscli Azië.
Dit overtreft het Indisch Azië in grootte, doch is ruim 6 maal
minder bevolkt; grooter dan Europa telt het weinig meer in-
woners dan Frankrijk. Men noemt deze lauden van ouds het
Oosten. Eens waren het de gewichtigste, machtigste en ont-
wikkeldste Rijken; de overweldiging van Turksche stammen en
beheerschers, en waarschijnlijk niet minder den verstijvenden
invloed van Mohammeds leer, brachten deze landen ten onder-
gang en in ellende.
A. Perzië, vijfmaal grooter dan Pruisen, met minder be-
woners dan het 55 maal kleiner België, is langzamerhand een
arm, treurig land geworden en door het vervvaarloozen van de
kunstmatige waterleidingen grootendeels boom-, ja zelfs plant-
loos op den met zout verzadigden leembodem; | zijn grauwe
of bruine woestijnen en onvruchtbare gebergten; aanbouw vindt
men slechts langs en nabij de weinige stroomende wateren en
op de heuvelen aan den voet der randgebergten; dichte maar
vochtige woudstreken alleen aan den zuidelijken oever van de
Kaspische zee. De vruchtbare streken , soms wonderschoon,
zijn rijk aau tarwe, wijn, papaver , tabak, hennep, moerbezie-
boomen (voor de zijdeteelt), meloenen, china's appelen en allerlei
vruchten, dadelpalmen en heerlijke bloemen, vooral rozen.
De Vorst (Sjah) is van vreemde afstamming evenals vele der
stadbewoners. Behalve die gevestigde stadbewoners zijn er tal
van veeteelt levende, zwervende stammen, die zich zoo min
mogelijk om den Sjah bekommeren. Diens hoofdzorg is zooveel
mogelijk belastingen te heffen, zoodat van geen wélingericht
staatsbestuur sprake is, ofschoon de tegenwoordige beheerscher
wel genegen schijnt pogingen ter verbetering aan te wenden.
Teheran, bevolking als Rotterdam, aan den zuidvoet van
het Elburs-gebergtc, te midden van tuinen, de residentie. —
I s p a h a n, thans iets kleiner dan de tegenwoordige hoofdstad,
was vroeger de bloeiende residentie met wel een millioen in-
woners, midden in het land; tegenwoordig ligt zij grootendeels