Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
mijnen worden ontgonnen, aan een der riviertakken boven de
hoofdstad Bandjarmasing,
Het binnenland is bevolkt door vrij woeste volksstammen,
Dajaks geheeten, en is wel door militairen bezet, maar levert
nog weinig hoofdproducten, hoe vruchtbaar de bodem ook zij ;
Bornéo is nog schaarscher bevolkt dan Sumatra,
Aan de noordkust vestigden zich Engelschen te Sera wak,
maar het onafhankelijke, inlandsche rijk Broenei (of Bornéo
proper) is daar toch het belangrijkst. Ook hier vestigden zich
in het uiterste N. O. eenige Europeesehe kolonisten, die zich
onder bescherming der Britsche vlag stelden.
Weder oostelijker ligt C e 1 é b e s , grillig gevormd uit vier
op een punt samenloopende langgestrekte schiereilanden, meestal
met bergen bezet, en op vijfmaal de grootte van Nederland niet
meer inwoners tellend dan Noordbrabant. Op het zuidwestelijkst
schiereiland ligt de hoofdstad en handelshaven Mangkassar
aan de straat van dien naam; — op het noordoostelijkst ge-
deelte M e n a d O , in een gewest alwaar de meeste inboor-
lingen tot het Christendom zijn overgegaan.
Het oostelijkst liggen de Mol ukken of Specerij-eilanden,
een aantal groepen van veel kleiner eilanden; het grootste en
noordelijkste is D sj i 1 olo, iets grooter dan ons land, even vreemd
van gedaante als Celébes, maar met minder bevolking dan de
stad Leiden. Gewichtiger voor den handel zijn A m b o i n a,
bekend als het moederland der kruidnagelen, en de kleine
Band a-groep, het moederland van den muskaatnotenboom.
Het westelijk deel van het weinig bekende, maar zeer uitge-
strekte Australische eiland Nieuw- Guinea behoort ook
tot het Nederlandsch gebied.
In het Z., in de oostelijke verlenging van Java liggen de
Kleine Soenda-eilanden, welke ons nog zeer weinig
voordeel afwerpen; wij noemen er van: Bali, dicht bij Java,
Soembawa, met den hoogsten vulcaan van den Archipel,
en het oostelijkste en grootste eiland Timor, waarvan wij
hierboven reeds vermeldden dat de helft aan Portugal behoort.