Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
voorwoord. v
Ten slotte deel ik mede, dat de Schrijver mij op mijne vraag
de vergunning gaf, van zijn boekje het gebruik te maken dat
ik wenschte, hetzij ter vertaling, ter omwerking of als navol-
genswaard voorbeeld; het spreekt van zelf dat ik hem daarvoor
gaarne dank zeg, als een blijk van vertrouwen, dat ik zijn naam
niet zou in de waagschaal stellen.
Met deze lange voorrede ga dit boekske de wijde wereld in.
Ik meende reden te moeten geven, waarom ik het aantal school-
boeken nog met één vermeerderde en hoop van harte dat het
„raison d'êtve" ook tot „raison de parvenir" moge strekken.
'sHage, Juni 1875. T. KU Y PEE.
vooebericht voor den tweeden dutje.
Ik verheug mij dat deze noodig was, niet alleen omdat dit
mijn arbeid ijkt, maar vooral omdat ik waarlijk geloof dat de
door den hoogstkundigen Dr. voN Klöden aangeslagen toon,
dien ik in Neerlandsch proza overbracht, werkelijk een zuiveren
klank bezit.
Men miskenne het doel van dit boekje niet. Wat er in
staat, zegt de schrijver, behoort ieder eenigszins ontwikkeld
leerling der lagere school te weten. Daarom is een eenvoudiger
handleiding bij den aanvang niet uitgesloten, maar in de hoogste
klassen zal men dit werkje allerwege met vrucht kunnen ge-
bruiken , daar het in het kleinstmogelijk bestek de mcestmogelijke
aardrijkskundige waarheden bevat, zonder in opsomming van te
veel namen te vervallen.
Op dit punt, een zeer essentieel in mijn oog, durf ik gerust
het oordee van onbevangen recensenten inroepen. Voor mogelijke
vergissingen vraag ik natuurlijk gaarne om welwillendheid, maar
geef even gaarne de verzekering dat ik voor zooveel in mij is
heb getracht ze te vermijden.
Het spreekt van zelf dat deze druk tot op den huidigen dag
is bijgewerkt.
Mei 1880. .1. KUYPEE.