Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
grooteren snijdt is de hitte aanzienlijk, en het klimaat aan de
lage, vochtige kusten niet gezond, hooger-op in het gebergt«
overheerlijk. Zoowel het plantenrijk als het dierenrijk is weel-
derig vertegenwoordigd: prachtige bosschen, heerlijke specerijen,
rijke oogsten van allerlei kostelijke gewassen lokken de jaloersch-
heid uit van grootere natiën, dat het kleine Nederland zulke rijke
bezittingen heeft. Onder het dierenrijk is de buffel het nuttigste
huisdier, maar het wemelt in de wouden van Java on Sumatra
nog van tijgers, terwijl men er niet minder talrijke krokodillen
en rhinócerossen aantreft, op Sumatra ook olifanten; voorts zijn
apen, buideldieren, papegaaien en vele andere diersoorten
meer algemeen verspreid; uitsluitend op Sumatra en Borneo
komen orang-oetans voor, — in 't verre oosten paradijsvogels.
De bevolking bestaat uit eene mengeling van verschillende
rassen, het meest Maleiers, waartoe de geheele bevolking
van Java behoort; voorts Dajaks, Alfoeren en Papoea's, meestal
in de binnenlanden; Arabieren en Chineezen zijn met de Euro-
peanen (de laatsten gezamenlijk niet talrijker dan de bevo,Iking der
stad Leiden) in verschillende plaatsen op de meeste eilanden ver-
spreid. De meerderheid der Maleiers beleidt den Mohammedaan-
sehen godsdienst, vele zijn koene zeeroovers, de Javanen
arbeidzame landbouwers. Vooral op Java zijn een aantal prachtige
overblijfselen te vinden van de vroegere grootheid en macht
der inlandsche Maleische hoofden; van al dien luister zijn
slechts overgebleven de Sultans van Soerakarta en Djok-
j O k a r t a (de Vorstenlanden op Java), die evenwel niets an-
ders dan Vasallen van het Nederlandsch gouvernement zijn.
De hoofdbezitting is het heerlijk eiland Java, 4-maal grooter
dan het moederland en even dichtbevolkt als dit. De vrucht-
bare kuststreken en valleien worden afgewisseld door eene bijna
onafgebroken" reeks vulcanen, waaronder 28 werkzame; de be-
bouwing der lagere streken en van de daartoe geschikte berg-
hellingen is vrij algemeen, en behalve dat de landbouw de 18
millioen inwoners voedt, worden er vele koloniale producten
uitgevoerd, hetgeen groote winsten voor handelaars en moederland