Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
zuidelijke K a m b o d s j a, dat de Franschen in bezit hebben
genomen, met de voormalige hoofdstad Saigon, — en in
het noordwesten eenige bijna onafhankelijke bergvolkeren.
E. De Oost-Indische Archipel, te splitsen in:
1. Eene kleine noordoostelijke groep, de aan Spanje behoorende
Philippijnen, ruim 400 eilanden, de helft der oppervlakte
van Pruisen beslaande, met één-vierde der bevolking. Bekend
zijn de tabak en hennep van Manila; ook wordt er suikerriet
gebouwd, maar onder een goed bestuur konden deze vruchtbare
eilanden het honderdvoudige opleveren. Op het hoofdeiland
L u z o n, bijna zoo groot als Engeland , ligt de hoofdstad en
eenige handelstad Manila; op de meeste andere eilanden
heerschen nog onafhankelijke Sultans.
2. De zuidelijke hoofdgroep, Nederlandsch Oost-
Indië, vier zeer groote en ontelbare kleinere eilanden omvattend,
tussehen 115" en 148° O.L , grootendeels ten Z. van den evenaar.
Verreweg het grootst gedeelte dezer eilanden staat onder het
oppergezag van Nederland, want alleen de noordelijke kustlanden
van Bornéo zijn geheel onafhankelijk, en de kleinste, oos-
telijke helft van Timor is in 't bezit van Portugal, het eenig
overblijfsel der groote bezittingen van dit land in deze rijke streken.
Evenwel zijn sommige gedeelten slechts m i d d e 11 ij k aan
ons bestuur onderworpen , dat wil zeggen , dat alleen onze invloed
overwegend is, maar het land zijne eigene regeering heeft be-
houden. Als stelsel is aangenomen, dat ook in de rechtstreeks
door Nederland beheerde landen, het volk overal door inlandsche
regenten en districtshoofden onder zijne eigene wetten wordt
bestuurd, onder verantwoordelijk toezicht van Europeesche hoofd-
ambtenaren. Een Gouverneur-Generaal staat als Onder-
koning aan 't hoofd der regeering en heeft op Java en de overige
eilanden Gouverneurs en Residenten onder zich, die de ver-
schillende gewesten besturen.
Bijna zonder uitzondering zijn al deze eilanden bergachtig en
vruchtbaar, de meeste vulcanisch; daar de evenaar drie der