Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
In Achter-Indië bezit Engeland landstreken, grooter
dan het moederland, met aanzienlijken uitvoer van rijst, te
Akyab en Rangoen, en van tiekhout. De gewichtigste
stad dezer bezittingen is echter Singapore, op een eilandje
aan Malaka's zuidspits, het middelpunt van het handelsverkeer
tusschen Oost-Indië, China en den Archipel, met eene steeds
van schepen wemelende haven.
De volgende drie rijken vormen Achter-Indië. De bewoners
doen in hunne zeden en gebruiken der Chineeschen invloed
bespeuren, maar ook Oost-Indische invloed is bemerkbaar in
de groote tempels, den Boeddistischen godsdienst en de af-
scheiding der kasten (evenals in Hindostan geen vermenging
van verschillende standen veroorlovend).
B. Het Koninkrijk Birma, het land van den boven-
Irawadi, ruim zoo groot als Groot-Britanje en Ierland, met
weinig meer bewoners dan ons land telt; een vruchtbaar en
nijver land en volk; tot de beroemdste producten behooren edel-
gesteenten. De Koningen verplaatsten hunne residentie steeds
hooger op aan de rivier, eerst Ava, toen Amarapoera,
thans Mandalay, met het doel Britschen invloed te vlieden,
die zich wel moet laten gelden om de bewoners voor de ge-
weldenarij der Vorsten te behoeden.
0. Het Koninkrijk Si am, het stroomgebied van den Ménam
en het schiereiland Malaka, zoo groot als Spanje, maar met de
helft der bevolking; hier herinnert bijna alles aan China. Eigen-
aardig is de vereering van den witten olifant, waarin
men gelooft dat de ziel van een afgestorven Vorst huist; wegens
dat geloof aan zielsverhuizing dooden recht vrome lieden zelfs
niet het kleinste insect. — De hoofdstad Bangkok aan de
genoemde rivier telt een 5 millioen inwoners; de mindere volks-
klassen wonen er op drijvende vlotten in ellendige hutten.
D. Het Koninkrijk A n n a m, grooter dan het Spaansch
Schiereiland, maar met de helft der bevolking; het bestaat uit eenige
onderling los verbonden landstreken : T 0 n g k i n g, aan China
grenzend, — de oostelijke kuststreek Kotsj intsj ina, —het
mm