Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
T a r i m-rivier, Ten N. van den Thian-sjan drongen de Russen
de Chineezen langzamerhand naar het oosten; thans hebben deze
laatsten weder geheel Dsongarië in bezit gekregen, derhalve ook
het rijkste deel met de koopstad Koeldsja dat door Eusland
was bezet.
B. Het Koninkrijk Korea, 7 maal grooter dan Nederland
en vrij dichtbevolkt, is in het binnenland nog bijna onbekend,
want geen vreemdelingen worden er geduld. In naam is de
Koning zoowel van China als van Japan afhankelijk. In vorm
en grondgesteldheid vergelijkt men het weieens met Italië, maar
het klimaat is ruwer en de westelijke kust rijker aan eilanden. —
Kjöng (spr. kjung) staat op de kaarten als hoofdstad aangewezen.
C. Het Keizerrijk Japan, grooter dan Pruisen met de
bevolking van Frankrijk, is een aan allerlei voortbrengselen
bijzonder rijk land, geheel uit eilanden saamgesteld, allerwege
zorgvuldig bebouwd en door een zeer begaafd volk bewoond;
ook hier is eerst sedert kort het vrij verkeer met het buitenland
toegelaten. Vroeger was een uiterst beperkte handel alleen aan
de Nederlanders vergund; hunne mondelinge en schriftelijke
vertoogen en de metalen monden der Amerikanen drongen vooral
tot eene omkeering; de tegenwoordige Vorst is volkomen door-
drongen met den nieuwen geest. De nijverheid is hier niet
minder ontwikkeld dan in China, maar de Japanner voegt zich
meer naar het nieuwe en staat ook als mensch hooger, — J e d o
(thans T o k i o), de hoofdstad en residentie, op het belangrijkste
eiland N i p h o n, is eene der grootste steden der Aarde, met 13 mil-
lioen inwoners, en ligt dicht bij de havenplaats Yokohama,
hoofdzetel der Europeesche en Amerikaansche handelaars. — Kioto
(voorheen M i a k o) was de zetel van het geestelijk opperhoofd en
ligt midden op het eiland. — Nagasaki ligt in het W. op een
kleiner eiland, en tegenover deze handelstad vindt men het kleine
eilandje Decima, waar de Nederlanders eeuwen lang vasten
voet hebben. — De zuidelijke L i 0 e - k i 0 e eilanden behooren
ook tot Japan.