Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
maden, gedeeltelijk ruiterstammen. Behalve het eigenlijke volk
zijn er talrijke edellieden, wien de grond toebehoort, en hon-
derde Vorsten of Khans, die jaarlijksehe reizen naar Peking
moeten ondernemen om onderwerping te betoonen en schatting
te betalen, maar geschenken van tienmaal meer waarde aan
zilver en zijde terugbrengen. De Chineesche princessen worden
aan deze Vorsten uitgehuwlijkt. De goedhartige, opgeruimde
Mongool is aan harde ontberingen gewoon; gedurende den
langen, strengen winter heeft hij in zijn vilten tent slechts
veemest als brandstof, en 's zomers is het geheele land verdord;
één-derde der mannelijke bevolking kiest dan ook den geeste-
lijken stand en leeft als Boeddistische monniken, zoodat het
aantal kloosters zeer groot is. De hoofdplaats Oerga bestaat
geheel uit tenten, enkele tempels en een klooster met 300 hooge
geestelijken; hier woont ook, behalve de Chineesche bestuurder
van Mantsjoersche afkomst, het Mongoolsche opperhoofd, dat
den D a 1 a ï - L a m a vertegenwoordigt en als een halfgod wordt
geëerbiedigd; uit alle streken des lands komen pelgrims naar
dit heilig oord.
4. Tibet, het hoogste land van het hooge Midden-Azië,
is wel 3 maal zoo groot als Frankrijk, met nauwlijks | van
diens bewoners. De hoogvlakten en dalen hebben de hoogte
van de aanzienlijkste bergen der Alpen, daardoor krijgen de
dieren in die ijle lucht eene merkwaardige soort van fijn, lang
haar; handel en nijverheid zijn er niet onbelangrijk. — De
Keizer van China heeft hier een vertegenwoordiger die het leger
aanvoert, maar eigenlijk is Tibet een priesterstaat met 3000
kloosters onder den Dalaï-Lama, nabij de hoofdstad Lhassa
resideerend in een tempel-paleis, omringd door parken en een
30tal kloosters, met eene bevolking van 20000 lama's.
5. Het W es tl and, ten noordwesten van China en ten Z.
van den Thian-sjan, dat eenige jaren lang een onafhankelijk
Mohammedaansch rijk vormde, doch sedert 1878 weder aan
China onderworpen is, met de hoofdsteden Yarkand en
K a s j g a r in het wélbesproeide en vruchtbare dal van de