Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
m

41
arbeiders, al valt overigens op hun karakter niet te roemen.
De hoofdsteden bestaan uit drie in elkander besloten deelen;
in 't binnenste woont de bestuurder, in 't buitenste deel de
laagste volksklasse. Evenals de Keizer behooren het leger en de
garnizoenen in de bevestigde plaatsen tot de Mantsjoeren, en de
Chineezen worden dus door die natie beheerscht. In de 13^' eeuw
hadden intusschen de Mongolen geheel China reeds onderworpen
en gaven het land Mongoolsche keizers, ten tijde toen zij ook
in 't westen door Eusland tot Silezië doordrongen.
Peking (noordstad), met meer dan li millioen inwoners,
dus bijna zoo groot als Parijs, is regelmatig gebouwd, de
residentie van den Keizer en de hooge staatsbeambten; aan-
zienlijke tempels versieren den omtrek. — Nangking (zuid-
stad), voorheen de grootste stad na Peking en ook eene resi-
dentie , is door langdurige binnenlandsche oorlogen zwaar
geteisterd, ook de beroemde ruim 80 meter hooge porseleinen
toren werd vernield. — Sjanghai, met evenveel inwoners
als Amsterdam, is eene bloeiende havenstad, 11 mijl van de
kust, in druk verkeer met Europa en Amerika, want tegen-
woordig is er het levendigst handelsverkeer van geheel China. —
Kanton, in 't Z., met millioen inw., waarvan één-vijfde
op vaartuigen leeft, was eertijds de eenige voor den buiten-
landschen handel opengestelde handelstad. — Zuidwaarts daarvan
bezitten de Portugeezen reeds 3| eeuw lang de thans kwijnende
stad Macao, en ten O. hiervan ligt op het eilandje Hong-
kong, de sterk bloeiende Britsche havenplaats Victoria,
zoo groot en bijna even belangrijk als Sjanghai.
Onder het Keizerrijk staan buitendien:
2. Mantsjoerië, ten Z. van den Amoer, tweemaal
grooter dan Frankrijk, maar bergachtig en zwak bevolkt behalve
in de vruchtbare, dichter bewoonde dalen.
3. Mongolië, zoo groot als | van Europa en bijna zoo
groot als het moederland China, maar met slechts rlnr ^an het
inwonertal; het is een land arm aan voortbrengselen, rijk aan
woestijnen en schrale weiden, bewoond door veehoedende no-