Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
bevordert; het aanzienlijkst kanaal is het 180 mijl lang Kei-
zerskanaal, dat tussehen muren en dijken heenvoert over
wegen, moerassen en den benedenloop van de beide grootste
stroomen, en welks hoofddoel is de hoofdstad in het N. toe-
voer te verzekeren van rijst uit het Z.; het is reeds 12 eeuwen
oud. — Een even grootseh werk is de tegen de invallen der
Mongolen en Mantsjoeren opgetrokken, ruim 200 jaar vóór
Christus begonnen en in de 5de eeuw voltooide Groote
muur, doch vooral thans nutteloos, nu reeds twee eeuwen lang ,
een Mantsjoersch prins den keizerlijken troon bezit; deze breede
wal is ongeveer 300 mijl lang en voor een groot gedeelte
gemetseld en met torens voorzien.
De geleerdheid staat er in groot aanzien, uitgebreide biblio-
theken leveren daarvan het bewijs, en aan kunstvaardigheid
ontbreekt het niet; buskruit, kompas, houtsnijkunst en letterdruk
kenden de Chineezen sedert onheuglijke tijden; de z ij d e-
wormteelt en de vervaardiging van zijden stoffen is een
der oudste nijverheidstakken des lands, zoo ook de bewerking
van katoen (nangking). Van ouds bloeide de theebouw, en
thee is de bijna uitsluitende drank der Chineezen. In de ver-
vaardiging van papier en kleuren, porselein en lakwerken, en
in het snijden van ivoor, parelmoer, schildpad en hout, zijn zij
nog even onovertroffen als in de bloementeelt.
Geheel China gelijkt op eene altijddurende jaarmarkt; de
bewoners zijn de matigste, vlijtigste, volhardendste en zuinigste
werklieden en buitengemeen sluwe handelaars. Hunne taal be-
staat uit éénlettergrepige woorden en hun schrift heeft geene
eigenlijke letters, maar ongeveer 6000 teekens, die ieder een
grondwoord voorstellen. Bezienswaardig onder hunne bouw-
werken zijn vooral de bruggen, torens en afgodentempels (pagoden).
Het Christendom is in de meeste gewesten doorgedrongen,
doch dikwerf onderdrukt. In den laatsten tijd vooral verhui-
zen duizende Chineezen naar de Soenda-eilanden, naar Californië en
naar Peru; overal blijven zij de vlijtigste en spaarzaamste