Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
ï s m u s ontsproot, dat zich tegenwoordig ook over Mongolië
uitstrekt; de in Lhassa in Tibet wonende Dalaï-Lama of hoogste
priester is er de vertegenwoordiging of vleeschwording Gods. —
Nevens het Boeddaïsmus heerschen in China en Japan de red e-
en zedeleeren van Konfusius en andere wijsgeeren; al
is dier moraal vrij zuiver, men mag ze toch geen eigenlijke
godsdiensten noemen.
Het westen van Azië is de ware zetel van Mohammeds
leer; hij zelf werd in 571 te Mekka in Arabië geboren en
beschouwde zich als de grootste profeet of Godsgezant, vervolgde
alle andersdenkenden met het zwaard en breidde zijnen gods-
dienst uit tot vér in Afrika en in het hart van Azië; tV der
bewoners zijn Mohammedanen.
Afzonderlijke Staten. Al de landen van dit werelddeel ver-
vallen in vier groote groepen: 1. Chineesch Azië, 2. In-
disch Azië, 3. Mohammedaansch Azië, 4, Rus-
sisch Azië.
1. Chineesch Azië.
A. Het Chineesche rijk, dat behalve het eigenlijk
Keizerrijk China eenige onderworpen Staten omvat.
1. China, «het Hemelsche rijk" of »rijk van het midden"
genoemd, het land der groote Oost-Aziatische stroomen, is in
het laagland een der vruchtbaarste en best bebouwde der
Aarde, door metaal en steenkool bevattende gebergten doorsneden,
welke in 't binnenland en het Westen, waarmee wij nog wei-
nig bekend zijn, tot de sneeuwgrens rijzen. Het is grooter
dan J van Europa, zijne bevolking echter maal zoo talrijk,
weshalve het 4maal dichter bevolkt is dan ons werelddeel.
Onder de 18 provinciën zijn er twee ieder zoo groot als Frankrijk.
China's beschaving is stellig zoo oud als die van Egypte, maar
thans eeuwen lang op dezelfde hoogte gebleven.
Tot de reusachtige, in het land zelf aanwezige werken be-
hoort een kanaalstelsel, dat allerwege handel en nijverheid