Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
in 'I zuiden, op Malaka en den Indischen .Archipel,
sterke, werkzame, bruine menschen.
Het groote zuidoostelijk Azië wordt bewoond door de Chi-
neesch-Japansehe (en Achter-Indische) stammen, met
schuine, niet wijd geopende oogen en uitstekende wangbeenderen,
wel I van al de bewoners van Azië en dubbel zoo talrijk als
Europa's bevolking. Het midden en 't noorderdeel van het
W. bewonen de Mongolen en Tataren, de Toengoezen,
Tibetanen, Kirgiezen en Turksche volkeren;
-rV van de geheele bevolking over eene groote uitgestrektheid
verspreid.
Oost-Indië en het zuidwestelijk Azië worden bewoond door
Indisch-Europeesche stammen, te zamen | der ge-
heele bevolking uitmakend: Afganen, Perzen, Armeniërs,
Kaukasiërs, Syriërs, Arabieren, Israëlieten,
Hindoes en andere Oost-Indische volkeren. Oost-
Indië alleen telt | der bewoners van Europa, en er worden
ongeveer 60 verschillende talen gesproken. Het overige Azië
bezigt ook minstens nog een lOOtal verschillende talen.
Wat de godsdiensten van al deze volkeren betreft, zoo
belijden de noordelijke het Sjamanismus, vooral booze
geesten vereerend, onder de leiding van sluwe priesters of too-
venaars. — In Oost-Indië heerschte oorspronkelijk het geloof
aan Br a ma, dat minstens 4500 jaar oud is: Brama wordt
als schepper der wereld beschouwd, maar meerdere goden nevens
hem aangebeden. Ongeveer 600 jaar vóór Christus' geboorte besloot
een Indische koningszoon dezen door allerlei bijgeloof verontrei-
nigden eeredienst te zuiveren, en thans breidt zich het naar hem
genoemde Boeddaïsmus bijna over geheel zuidelijk en oos-
telijk Azië uit, die uitgestrekte landstreken met ontelbare tempels
en afgodsbeelden van Boedda en zijne vleeschwordin-
gen bezaaiend; het aantal aanhangers is wel zoo groot als de ge-
heele bevolking van Europa. Op Ceilon vereert men nog Brama.
In Tibet kwamen in de en 14ä« eeuwen hervormingen
van den eeredienst van Boedda tot stand, waaruit het Lama-