Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
32

China, en uit de hooge Khingan, die aan de Sjamo in 't O.
tot grensmuur strekt.
B. Ten W. van den grooten bergknoop breidt zich ook een
hoogland uit door een groot deel van zuidwestelijk Azië, maar
het is nauw éénderde deel zoo groot als het oostelijke. Van de
bronnen van den Amoe wendt de met sneeuw bedekte H i n d o-
koesj, met toppen van &000 meter hoogte, zich naar het
Z.W., alwaar lagere gebergten verbinding vormen met het aan
de zuidkust van de Kaspische zee verrijzend E 1 b u r s gebergte,
waarin de vulcaan Demawend van 5630 meter. Hiermee
staat in verband het bronland van den Euphraat, het vulca-
nische ■ A 1 p e n 1 a n d V a n Armenië en Koerdistan,
met den 5156 meter hoogen Ararat.
Het hieraan grenzend K 1 e i n - A z i ë is bijna onafgebroken
hoogland van meer dan lüüo meter hoogte, waarop bergketenen
verrijzen, met name de driemaal hoogere T a u ru s-keten. In
den N.W. hoek verheft zich de 1500 meier hooge Ida boven
de vlakte van Troje. — Langs de Middellandsche zeekust wendt
zich van den Taurus recht naar het Z. de tot aan de toppen
beboschte Libanon, eigenlijk twee evenwijdige ketenen, waar-
van de oostelijkste in den Groote Hermon, 4000 meter
hoog, eindigt; tusschen die beide ketenen ontspringt de Jordaan.
Ten Z. van den Libanon liggen de hoogvlakten en gebergten
van Palestina, met den Ta bor en Kleinen Hermon ten
N. en den O 1 ij f b e r g ten O. van Jeruzalem.
Van het Armenisch Alpenland richten zich langs den Tigris
naar het Z.O. eenige bergketenen, die de noordkust van de
Perzische golf tot den Indus-mond begeleiden, en den terras-
vormigen zuidrand van de boomlooze, gedeeltelijk uit zand- en
zoutwoestijnen bestaande hoogvlakte van Iran, dus
Perzië, Afganistan en Beloedsjistan begrenzen; het Soli man-
gebergte vormt het steile terrasland langs den Indus.
C. Meer afzonderlijk liggen de overige gebergten: 1. Tus-
schen Zwarte en Kaspische zee in de richting van het N.W. naar
het Z.O. de meer dan 100 mijl lange Kaukasus, ongeveer