Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm

-r.

VOORWOORD.
Mijn hooggeschatte vriend Ur. G. A. von Klödek, Professor
aan de „Städtische Gewerbeschule" te Berlijn, zond mij voor
eenigen tijd een nieuw geschrift, getiteld: Kleine Schul-
Geographie; evenals alles wat uit die kundige hand komt,
trok dit boekje spoedig na de inzage mijne onverdeelde aandacht,
en toen ik het had doorlezen, mijne gedachten had verzameld
en tot een besluit kwam, was het dit: — ziedaar nu een werkje,
dat juist bevat wat de leerling bij het verlaten eener lagere
school dient te weten!
Aan niemand is de vervaardiging eener leiddraad voor het onder-
richt in de beginselen eener wetenschap beter .toevertrouwd,
dan aan iemand die haar in haren geheelen omvang kent.
De stedelijke Schoolcommissie van Berlijn wist dus recht goed
wat zij deed en wat zij wilde, toen zij aan von Klöden de
vervaardiging van een boekje opdroeg, bestemd om op alle
lagere scholen dier stad te worden gebruikt. Indien wij
derhalve niet bij onze Pruisische buren willen ten achteren blijven,
kunnen wij niet beter doen, dan saam te gaan, waar zij een
goed spoor insloegen; ons eenigermate inspannende, bereiken wij
dan ook te gelijk met hen het dool, dat is in dit geval: eene
vrij volledige bekendheid met onze Aarde.
Het hooge nut dier kennis zal ik in ons handelsland wel niet
op nieuw behoeven te betoogen, en ik wil dus eenvoudig wijzen
op de voordeelen die von Klöuen's voorstelling aanbieden. Voor-
eerst geene overvoering van namen, integendeel groote spaarzaam-
heid. — Ten tweede geene dorre opsomming of herhaling van
zaken, benamingen enz., welke elke kaart ons leert, want bij goed
onderwijs in de aardrijkskunde komen toch kaarten als onmisbare
hulpmiddelen voor; de begrenzing en eenige andere détails kunnen
dus gerustelijk aan den onderwijzer worden overgelaten. — Als
hoofdzaak treedt voorts op den voorgrond de toestand van land
en bevolking, in korte, sprekende trekken. — Verder, vermijding
van te veel cijfers, door over het algemeen van vergelijkingen