Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
In Klein-Azië is onder de vele rivieren de Kisyl-irmak
(roode stroom) nog grooter dan de Maas; zij valt in de Zwarte zee.
Meren. Het ontbreekt Azië evenmin aan meren als aan ri-
vieren. Het grootst is de Kaspische zee, gedeeltelijk ook
aan Europa grenzend, 14 maal grooter dan ons Vaderland en
in 't N. en O. van zulke lage zoutsteppen omringd, dat haar
spiegel wel 25 meter beneden die der Middellandsche zee ligt.
In 't N. mondt de grensrivier tusschen Europa en Azië, de
Oeral, anderhalfmaal zoo groot als de Rijn. Ook Europa's
grootste stroom, de Wolga, ontlast zich aan de noordzijde
in dit meer, evenals de Koer iu 't zuidwesten. — Ten oosten
van de Kaspische zee ligt het meer van A r a l, dubbel zoo
groot als Xederland, hooger liggende dat het pasgenoemde,
doch bijna overal door steppen eu woestijnen begrensd: in 't Z.
mondt de A m o e (of Oxus), in 't noordoosten de S i r (of
Jaxartes), beide veel grooter dan de Rijn.
Honderd- mijl verder oostwaarts ligt het B a 1 k a s j-meer,
weinig kleiner dan ons land; de 11 i, zoo groot als de Maas,
stort er zich in. — De Tarim, weder grooter dan de Rijn,
ontspringt iets zuidelijker, maar wendt zich oostwaarts en ver-
liest zich in het L o p-meer. — Tallooze meren liggen voorts
grootendeels op het hoogland verspreid, het groote B a i k a 1-
meer werd reeds vermeld. — Merkwaardig is bij de kust der
Middellandsche zee het J o r d a a n-dal; deze rivier stroomt van
het N. naar het Z. door eene diepe vallei eu vormt eerst het
meer van Tiberias of Galilea, om zich daarna in de
Doode zee te werpen, die ongeveer zoo groot is als de pro-
vincie Utrecht, maar bekend door het sterke zoutgehalte en de
diepe ligging, daar de waterspiegel ongeveer 400 meter lager is
dan die der Middellandsche zee.
Grondgesteldheid. Op ongeveer 90" O. L. ligt de knoop,
waar zich de hoogste gebergten van Azië (en van de geheele
Aarde) vereenigen. A. Ten O. van dien graad heet het middel-
gedeelte van het werelddeel, \ van het geheel, dus veel grooter