Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
S9
delloop door ongerepte wouden, terwijl hun benedenloop alleen
bevroren mossteppen (toendra's) besproeit.
In den Grooten Oceaan monden: de Amoer, langer dan
de Ob, de gewichtigste der Siberische stroomen, omdat de
voortbrengselen van het land langs hem naar eene toegankelijke
zee kunnen worden gevoerd. —De Hoang-ho of Gele-rivier,
grooter dan de Lena, door een sterkbevolkt gedeelte van Noord-
China stroomend. — De Jantze-kiang,na Amazonen-rivier,
Nijl en Missisippi de grootste stroom der Aarde, de bevolktste en
rijkste provinciën van China doorstroomend. Aan den benedenloop
dezer beide reuzenstroomen voert een scheepvaart-kanaal, zoo
lang als de Rijn, tusschen hooge dijken door de handeldrijvendste
gewesten van dat rijk. — De Si-kiang bij Kanton mondend,
is zoo groot als de Rijn. — De Mékong, de Mé nam en
de Irawadi, alle drie op het Achter-Indisch schiereiland
naar het zuiden stroomend, zijn grooter en veel rijker aan
water dan deze Buropeesche zuster.
Tot het gebied van den Indischen Oceaan behooren: de B r a-
mapoetra, die met eene aanmerkelijke buiging naar de delta
van den Ganges vloeit, daarmede derhalve een tweelingstroom
vormt, evenals deze in de hoogste streken der wereld ontspringt,
en meer dan 2 maal zoo groot is als de Rijn. De Ganges
zelf is niet zoo lang, maar door den toevloed van een aantal
belangrijke takken, waarvan de D s j o e m n a de grootste is,
ruim zoo waterrijk; de Hindoes (bewoners van Hindoestan of
noordelijk Voor-Indië) houden den Ganges voor heilig. — Op
dit schiereiland zijn nog enkele rivieren meer, zoo groot als
de Rijn. — De I n d u s ontspringt in hetzelfde hooge land als
de Bramapoetra, maar vloeit eerst noordwest- en dan zuidwest-
waarts, en is ongeveer even lang. — De tweelingstroomen
Euphraat en Tigris omvatten samen het Oude Mesopo-
tamië en vallen na hunne vereeniging als Sjat-el-Arab
in de Perzische golf; de Euphraat, de grootste der twee, is
dubbel zoo lang als de Rijn.